Išči

Informacije

Objave z informativno vsebino.

Informacije

Objavljalci

Authors

Arhiv

Ajdovski planinci so zborovali

Latnik - Irena Šinkovec: V Dvorani prve slovenske vlade so se zbrali ajdovski planinci na svojem letnem občnem zboru.

Ajdovščina, 26. marca: Kot se za planince spodobi, so se najprej ogreli s pesmijo pevskega zbora iz Vrtovina, sledili so spomini na velikega alpinista Tomaža Humarja in plesalci. Učenci OŠ Danila Lokarja Ajdovščina so se predstavili z modernizirano igrico Rdeča kapica, pod vodstvom profesorice Damijane Dolenc. Planince, ki se jih je zbralo lepo število, je posebej navdušila Blaževa harmonika (na fotografiji). Kulturni program je povezoval Jani Špacapan, planinec in pohodnik.

Po toplem uvodu je prisotne pozdravil ajdovski župan Marjan Poljšak. V uradnem delu so sledila poročila in program dela v prihodnjem koledarskem letu.
Predsednik Planinskega društva Ajdovščina Dušan Kompara (na fotografiji) je poudaril, da so posamezne skupine dobro delale, gotovo pa je, da bi bilo lahko še boljše. Delo Gospodarske komisije je skrb za koči pod Golaki in na Čavnuter povezovanje dela s sekcijami, odseki in skupinami v društvu.
Opravljena so bila nekatera dela na obeh kočah, in sicer v notranjosti in njuniokolici. V koči pod Golaki je bila montirana oprema za razsvetljavo s pomočjo akumulatorjev, s čimer so se zmanjšali škodljivi vplivi dizelskega agregata na okolje.
Alpinistična sekcija je v preteklem letu opravila 104 alpinističnih vzponov, izpeljana je bila kvalitetna alpinistična šola, ki jo finančno pokrivajo udeleženci sami. Izdajajo svoje glasilo in aktivno sodelujejo pri urejanju internetne strani.
Iz alpinistične šole izhajajo aktivni člani med gorskimi reševalci.
Med zelo aktivne sekcije Planinskega društva Ajdovščina sodi tudi Vodniški odsek. V preteklem letu so izpeljali 16 pohodov, udeležilo se jih je okrog 400 pohodnikov. Da se vsi varno vrnejo domov, skrbi 8 registriranih planinskih vodnikov, štirje imajo licenco A, štirje pa licenco B kategorije. Dva planinska vodnika sta lani opravila tečaj v Učnem centru Bavščica, in sicer A kategorije.
Mladinski odsek organizira poletni planinski tabor. Organizirali so več tekmovanj iz orientacije, to je na regijski in državni ravni.
Za učence OŠ Danila Lokarja Ajdovščina je bilo organizirano predavanje o gibanju v gorah in orientaciji. To je bilo na Čavnu, v sklopu naravoslovnega dne.
Odsek za varstvo narave in skupino markacistov sestavljajo štirje markacisti in dva varuha narave. Njihovo delo v preteklem letu je bilo bogato in raznovrstno. Obsegalo je različne akcije - organizirali so meddruštveno srečanje markacistov, udeležili so se akcije na Menini planini pod naslovom Hodimo peš v  hribe, udeležili so se Zbora delegatov Komisije varstva gorske narave na Igu.
Kakšne bi bile naše poti brez njih?
Očistili in zavarovali so pot proti Mali gori in naprej proti Kuclju, izdelali so opise, izmerili razdalje in nadmorske višine za Krkino pot, pokrovitelj je bila Tovarna zdravil Krka Novo mesto.
V svojem poročilu so opozorili na problem kolesarjev in motoristov po gorskih poteh. Postavili so več tabel, ki naj bi opozarjale kolesarje in motoriste. Verjamejo, da jih bodo upoštevali.

Skupina gorskih reševalcev sodi v matično postajo Tolmin. Kako velika je skupina? Ta šteje inštruktorja reševalca, dva reševalca z licenco in dva pripravnika, ki sta že opravila izpite iz nujne medicinske pomoči, izpit za bolničarja in za zdravnika reševalca. Ekipa 10 - 15 planincev sodeluje na internih usposabljanjih in na akcijah, če je potrebno.
Tudi v preteklem letu so morali pomagati na domačem področju in na reševalnih akcijah matične postaje Tolmin.
Skupina za propagando ima pomembno nalogo pri oblikovanju celostne podobe društva.
Eden izmed dokazov dela je oglasna deska, kjer se s fotografijami predstavlja delo Planinskega društva Ajdovščina.

Sekcija Kamnje sodi k Planinskemu društvu Ajdovščina. Njihovo delo je pestro in bogato, in sicer sodelujejo v aktivnostih ajdovskega društva, sami organizirajo pohode in izlete, povezujejo se z drugimi društvi. V začetku leta so organizirali dežurstvo v koči na Mali gori, da so obiskovalci lahko dobili žig, topel čaj in še kaj. Delo kamenjskih planincev simbolizira koča na Mali gori in planinski pohod na velikonočni ponedeljek. Ta je postal praznik cele vasi.
Tudi povezovanje z drugimi društvi daje pečat njihovemu delu. Srečali so se z beneškimi planinci na Matajurju, z dolenjskimi planinci na Gospodični, s planinci iz Krašnje, udeležili so se nočnega pohoda na Limbarsko goro. Slovesno je bilo tudi na srečanju planincev treh dežel na avstrijskem Koroškem.
Torej, delo je bilo bogato, čeprav nihče ne trdi, da bi bilo lahko še boljše.

Kateri so bistveni načrti za prihodnost?
Zgrajena bo čistilna naprava na Čavnu, potrebna bi bila tudi pod Golaki. Pridobili bodo gradbeno dovoljenje za Dom ajdovskih planincev pri izviru Hublja in začeli dela. Prizadevni Kamenjci bodo nadaljevali delo. Prav tako so zapisale tudi druge sekcije in odseki. Že 17. aprila bodo planinci med tistimi, ki bodo sodelovali v akciji Očistimo Slovenijo. Ker smo prav pohodniki med najpogostejšimi obiskovalci in občudovalci narave, bomo skrbeli zanjo tako, da ne bomo nikoli zardeli.
Torej, planinci so predstavili svoje delo in trud. Končali so z željo, da bi Planinsko društvo Ajdovščina tako živelo s krajem, kot je živelo v preteklosti.
Celoten potek srečanja so spremljali čudoviti diapozitivi o delu planincev doma in v tujini. Nekateri so obiskovalce popeljali v daljno Afriko.
Ker je na letnem srečanju čas, da se podeli posameznikom priznanja za večletno zvestobo društvu, se je to zgodilo tudi tokrat. Podeljene so bile grafike planinca in umetnika Braneta Jazbarja.
Prejeli so jih Dragan Vodopivec iz Kamenj, Miha Kovač in Irena Šinkovec.
Srečanje se je optimistično zaključilo, saj se je število članov v zadnjem letu povečalo.

Irena Šinkovec


13. velikonočni pohod na Malo goro


PD Ajdovščina

Kategorije:
Informacije SLO Vse objave

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 25078

Informacije

Informacije