Išči

Informacije

Objave z informativno vsebino.

Informacije

Objavljalci

Authors

Arhiv

O vetrnih elektrarnah na Peci premalo informacij

Večer, Koroška - Petra Lesjak Tušek: Ravenski svetniki se niso opredelili do predlaganega pristopa k akcijski skupini ARGE, ki nasprotuje gradnji vetrnih elektrarn na Peci.

Avstrijska družba Alpswind načrtuje osem vetrnih elektrarn na južnem pobočju avstrijskega dela Pece na višini 1900 metrov, proizvedena električna energija pa bi zadoščala za 15 tisoč gospodinjstev v občinah na območju Velikovca. Po načrtih bi Ekoenergetski park Peca, kot ga investitorji imenujejo, začeli vzpostavljati spomladi prihodnje leto, zdaj pa so še v fazi pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj. Projekt je ocenjen na 26 milijonov evrov.

Ravenski občinski svetniki želijo pridobiti več informacij o načrtovani gradnji vetrnih elektrarn na Peci tudi od investitorjev, preden bi se odločili za pristop k akcijski skupini ARGE - Življenjski prostor Peca, ki zaradi varovanja okolja nasprotuje gradnji vetrnih elektrarn. Svetniki se tako v sredo na seji niso opredelili do pristopne izjave k tej skupnosti, ki jo je sicer na sejo uvrstil župan Tomaž Rožen, potem ko so tudi na občino Ravne prejeli pobudo k pristopu v skupnost, ki skuša zaščititi območje Pece pred morebitnimi škodljivimi vplivi načrtovanih posegov na avstrijski strani te gore.

Podžupan Milan Škafar, ki je vodil ta del seje, je ocenil, da je bolj kot priključitev k akcijski skupini brez potrebnih informacij smiselna pobuda za seznanitev s projektom v okviru skupnosti Dežela pod Peco/Petzenland, tudi zato, ker je podjetje Alpswind pripravljeno pojasniti projekt tudi občinam na slovenski strani Pece.

Svetniki so se spraševali tako o argumentih za in proti gradnji vetrnih elektrarn kot tudi o teži akcijske skupine pri sprejemanju končne odločitve o gradnji. Miran Kert je ocenil, da je projekt prvenstveno strokovno in ne politično vprašanje. Robert Brezovnik se je spraševal, zakaj načrtujejo vetrne elektrarne prav na meji na Peci in ne denimo na prav tako vetrovnih Koralpah, po drugi strani pa izpostavil tudi, da občine na slovenski strani meje niso igralci, ki bi odločali o projektu. Podžupanja Vera Krajnc je opozorila, da tudi avstrijska zakonodaja pri tovrstnih projektih zahteva strokovno presojo o vplivih na okolje, ki jo bo investitor, podjetje Alpswind, moral pridobiti. Krajnčeva je kot pozitivno ocenila, da so tudi pri nas opozorjeni na okoljsko problematiko, vendar pa kljub temu nimajo dovolj informacij, da bi se lahko opredelili. Slednje je izpostavil tudi Enriko Plevnik, ki je dodal, da bi vsi radi imeli tako energijo kot čim manj onesnaženo okolje. Po mnenju Aljaža Verhovnika vetrnice niso tako moteče, kot je moteča gradnja ceste oziroma potrebne infrastrukture za njihovo vzpostavitev, zato vključitev v skupino ARGE podpira, četudi je bolj simbolna, saj se hkrati poraja vprašanje, kaj bi z njo sploh lahko dosegli. Vključitev je podprl tudi Dušan Dretnik, zlasti po posvetovanjih z zastopnikom akcijske skupine Dragom Dretnikom, in opozoril na nujnost zaščite vodnih virov na Peci. Kot smo v Večeru poročali že v sredo, so župani Prevalj, Mežice in Črne podpisali pristopno izjavo k skupnosti Življenje pod Peco, občinski sveti teh občin pa izjave niso posebej obravnavali. Kljub temu tudi župani teh občin pristopnic pričakujejo dodatne razprave in informacije o gradnji vetrnih elektrarn, da bi si ustvarili celovito sliko.

Petra Lesjak Tušek

Vecer.si 28.10.2011

Župani Prevalj, Mežice in Črne pričakujejo dodatne razprave in informacije o gradnji vetrnih elektrarn, da bi si ustvarili celovito sliko.

Župani Prevalj, Mežice in Črne pričakujejo dodatne razprave in informacije o gradnji vetrnih elektrarn, da bi si ustvarili celovito sliko. (Petra Lesjak Tušek)

Kategorije:
Informacije SLO Vse objave

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 25097

Informacije

Informacije