Išči

Informacije

Objave z informativno vsebino.

Informacije

Objavljalci

Authors

Arhiv

Razpis

PZS za prosto delovno mesto: strokovni delavec

Na podlagi 60. člena Statuta PZS in Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi Planinske zveze Slovenije razpisuje prosto delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca Planinske zveze Slovenije (M/Ž).

Opis področja dela - delovne naloge:

 • Področje dela zajema aktivnosti Odbora za članstvo PZS, Odbora planinstvo za invalide/OPP PZS, sodelovanje na marketinškem področju in sodelovanje pri delu na drugih področjih PZS.
 • Načrtovanje, vodenje, usmerjanje in usklajevanje programov na svojem delovnem področju,
 • pripravljanje dokumentacije in vlog za kandidiranje PZS na javnih razpisih in poročanje o izvajanju projektov (SLO in EU),
 • izvajanje sprejetega programa dela in sklepov organov PZS z delovnega področja,
 • spremljanje razvoja stroke ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju,
 • pripravljanje strokovnih podlag, vodstvu za odločanje,
 • nudenje strokovne in administrativne podporo organom PZS,
 • svetovanje in nudenje pomoči društvom in posameznikom,
 • vodenje projektov,
 • sodelovanje z institucijami, organizacijami, gospodarskimi družbami v domačem in mednarodnem okolju, katerih dejavnost je povezana z delovnim področjem,
 • spremljanje razvoja stroke ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju,
 • vodenje in vzdrževanje potrebnih evidenc, zapisov ter poročil,
 • redno usposabljanje in samoizobraževanje za potrebe delovnega mesta,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu generalnega sekretarja.

Pogoji:

 • Univerzitetna ali visoka izobrazba 2. stopnje po bolonjskem študiju družboslovne, tehnične ali druge ustrezne smeri,
 • tri leta delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika,
 • znanje uporabe računalnika,
 • znanja s področja zakonodaje na področju športa in društev,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • znanja s področja projektnega managementa,
 • poznavanje področja planinstva,
 • organizacijske sposobnosti.

Odgovornost in pričakovanja za:

 • strokovno in učinkovito izvedbo zastavljenih nalog,
 • samostojno izvajanje nalog v skladu z zakonodajo, akti, standardi in navodili,
 • strokovno in učinkovito doseganje načrtovanih rezultatov dela,
 • skrbno, gospodarno in strokovno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi,
 • varnost in zdravje pri delu, varnost pred požarom in varstvo okolja,
 • varovanje poslovne tajnosti in osebnih podatkov,
 • ugled PZS v javnosti.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, preizkusna doba štiri mesece.

Rok za prijavo je 25. november 2020. Vloge kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, nepopolne in prepozno prispele vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati naj pošljejo svoje pisne vloge z dokazili in življenjepis v Europass formatu na info@pzs.si.

PZS, 18.11.2020, ob 7.30
Razpis za prosto delovno mesto PZS: Strokovni delavec

Značke:
GL4 PZS

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

 • Število objav: 25146

Informacije

Informacije