Išči

Informacije

Objave z informativno vsebino.

Informacije

Objavljalci

Authors

Arhiv

Soglasje k Statutu

Vlada RS: ... Javnega zavoda Triglavski narodni park

Vlada RS je na svoji 166. redni seji dala soglasje k Statutu Javnega zavoda Triglavski narodni park.

Statut podrobneje ureja organizacijo Javnega zavoda Triglavski narodni park, naloge in dejavnosti zavoda, način dela, organe zavoda, uporabo imena narodnega parka, njegovih izpeljank in prevodov ter znak narodnega parka ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

S Statutom sta določeni tudi organizacija zavoda in nadzorna služba, ki na območju narodnega parka nadzoruje izvajanje ZTNP-1 in predpisov, ki urejajo ohranjanje narave.

Statut podrobneje ureja še varstvo pri delu, tajne podatke in poslovno tajnost, vire, načine in pogoje za pridobivanje sredstev za delo zavoda, pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, odgovornost ustanovitelja za obveznosti zavoda in medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja zavoda ter splošne akte zavoda.
 

Kategorije:
Informacije SLO Vse objave

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 25099

Informacije

Informacije