Išči

Informacije

Objave z informativno vsebino.

Informacije

Objavljalci

Authors

Arhiv

Zbor gospodarjev

Gospodarska komisija PZS napoveduje za leto 2021 dopisnega,

... ki bo od ponedeljka, 1. februarja, do vključno srede, 10. februarja 2021.

DNEVNI RED ZBORA GOSPODARJEV:

  1. Potrditev dnevnega reda Zbora gospodarjev 2021
  2. Potrditev organov zbora
  3. Poročilo o delu GK za leto 2020
  4. Potrditev programa dela in finančnega načrta GK za leto 2021 ter okvirnega programa dela GK za leto 2022
  5. Razno

Statut PZS določa, da je gospodarska komisija strokovni organ, ki ima lasten zbor dejavnosti. Zbor gospodarjev sestavljajo predstavniki odsekov za gospodarstvo planinskih društev s planinskimi kočami, ki imajo pravico glasovanja. Glasovnico s predlogi sklepov bomo pred zborom poslali planinskim društvom z gospodarskim odsekom. Izpolnjeno glasovnico potem vrnete na elektronski naslov Gospodarske komisije gospodarska.komisija@pzs.si v času, ko bo potekal dopisni zbor. Obvezno priložite s strani odgovorne osebe podpisano in žigosano pooblastilo. Brez pooblastila glasovanje ne bo veljavno.

Pred zborom gospodarjev bo srečanje gospodarjev in sicer v petek, 29. 1. 2021 ob 17.00 preko aplikacije Zoom. Vabilo s povezavo bomo poslali vsem društvom s planinskimi kočami.
Namen srečanja je predstavitev gradiv zbora z možnostjo razprave in predstavitev določenih aktualnih tem, vezanih na poslovanje planinskih koč (rezervacijski sistem, hišni red za koče, zakonodaja, covid-19 situacija, itd.)

Lep planinski pozdrav!

Valentin Rezar,
načelnik GK PZS

 

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 25149

Informacije

Informacije