Išči

Iz preteklosti

Poobjave starejših  dokumentov (člankov,  fotografij), zgodovinske  predstavitve ...

Iz preteklosti

Objavljalci

Authors

Arhiv

20.000 obiskovalcev

Glas Gorenjske (16. april 1960): ... na Krvavcu

Z občnega zbora Planinskega društva Kranj
Kaj s Šmarjetno goro in Češko kočo?

Glas Gorenjske, 16. april 1960

Na letnem občnem zboru Planinskega društva v Kranju, ki je bil pred dnevi, so med drugim sprejeli sklep, da bodo letos vključevali še nove člane v to organizacijo tako, da bodo dosegli skupno število 2500. Že sedaj je to društvo najštevilnejše na Gorenjskem. Nove člane bodo zbirali predvsem iz vrst mladine. Zato bodo poživili oziroma ustanovili nove planinske odseke v podjetjih, na raznih šolah in domovih, pri stanovanjskih skupnostih itd. Prav tako bodo propagirali alpinistiko in planinstvo med člani predvojaške vzgoje in drugih organizacij, kjer se zbira mladina. Da bi bila ta dejavnost za mladino čimbolj privlačna, bodo tudi letos organizirali več krajših in daljših izletov v prirodo in v posamezne zgodovinske kraje iz NOB.
V poročilu predsednika Franja Klojčnika in tudi predsednikov posameznih komisij je bilo največ besed o gospodarstvu, zlasti o Krvavcu. Lani je Krvavec obiskalo približno 20.000 ljudi, ki so v obeh gostiščih: ob postaji žičnice in v domu potrošili 18,653.000 dinarjev. Čisti dohodki teh dveh gostišč so znašali 3,375.000 dinarjev. Toda vsa sredstva, ki jih ima društvo, gredo za gradnjo novega doma na Krvavcu. Lani so investirali skupno nad 30 milijonov dinarjev v ta objekt. Seveda so dobili sredstva iz okrajnih in drugih skladov. Letos bodo skušali najti toliko sredstev, da bi s temi deli nadaljevali in dom lahko izročili v obratovanje. Navzoči pa so kritizirali nekatere spremembe načrtov tega objekta med gradnjo. Menili so celo, da po sedanjih načrtih ta stavba ne bo najbolje prilagojena klimatskim in drugim razmeram kraja, kjer stoji.

Obenem so poročali, da so v teku razgovori, da bi prevzeli v oskrbo Češko kočo nad Jezerskim. Predvidena je žičnica do te koče in tudi dokajšnja popravila in preureditev koče same. Tudi gostišče na Šmarjetni gori bi bilo treba dograditi. Toda društvo nima sredstev. Z ozirom, da ta objekt sodi bolj v turistično področje kot v planinstvo so menili, naj bi to gostišče oddali drugim organizacijam oziroma podjetjem.

Še na kratko o poročilu njihove Gorske reševalne službe. Lani so morali 40-krat na pomoč planine. Težkih reševanj iz stene je bilo 8. Smrtnih primerov ponesrečencev pa je bilo 7, kar je zelo veliko. Zato so predlagali, da je treba več skrbeti za ureditev poti, za izboljšanje markacij itd. Prav tako bi bilo treba več opozoril na nevarnosti, zlasti takim udeležencem, ki niso za to fizično in tehnično sposobni niti primerno opremljeni za vzpone in nevarne višjegorske ture.

L-G, 16.04.2020 - Boris Štupar 
20.000 obiskovalcev na Krvavcu

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 882

IZ PRETEKLOSTI

Objave naših sodelavcev in poobjave (nam dosegljivih) člankov/objav.