Išči

Iz preteklosti

Poobjave starejših  dokumentov (člankov,  fotografij), zgodovinske predstavitve ...

Iz preteklosti

Objavljalci

Authors

Arhiv

Občni zbor S. P. D.

Slovenski narod, 30. december 1922 dLib.si

Slovensko planinsko društvo je imelo sinoči svoj redni občni zbor salonu restavracije »Pri Levu«. Mnogobrojna udeležba je pričala, da vlada za to društvo veliko zanimanje, kar je v teh degeneriranih časih prav lep in zdrav pojav. To je tudi z zadovoljstvom konstatiral mnogoletni društveni predsednik g. dr. Tominšek, ki je po kratkem, jedrnatem nagovoru podal besedo društvenemu tajniku gospodu Sili.

Iz tajniškega poročila se je moglo posneti, da se je društvo v preteklem letu marljivo gibalo, da se je uredilo mnogo potov, popravilo markacije in planinske koče ter pri merodajnih oblasteh izposlovalo dovoljenje za neovirano posečanje obmejnih gora. Dalje pojasnil tajnik vzroke, ki so preprečili nameravani izlet k Plitvičkim jezerom in naposled omenil tudi neljube nesreče, ki so zahtevale dvoje mladih žrtev. V znak sožalja in v spomin ponesrečencev so se zborovalci dvignili sedežev.

Blagajnik g. Jeretina je izčrpno poročal o društevnih financah za poslovno leto 1921, ki so bile precej ugodne, tako da je imelo društvo v tem letu znaten prebitek. Računska preglednika sta našla blagajniške knjige v redu in sprejet je bil predlog, da se dá blagajniku absolutorij. Nemogoče pa je bilo sestaviti točno bilanco za zadnje poslovno leto, ker se še niso mogli urediti vsi računi. To bilanco poda društvo na željo ob priliki izrednega občnega zbora, ali pa v svojem društvenem glasilu.

Nato so je izvršila volitev enega odbornika in enega namestnika. Izvoljena sta bila gg. dr. Brence in prof. Ravnik.

Druga točka občnega zbora se je tikala povišanja članarine. Vsled velikih potreb, ki čakajo društvo, je bil odbor primoran predlagati, da se določi članarina 12 Din, vpisnina 3 Din, ustanovnina 200 Din in kot prispevek podružnicam po 2 Din. Po daljši debati, v kateri se je zlasti poudarjalo, da bi se trebalo ozirali na dijake in uradnike, ki jim je posečanje gor skoro nedosežen luksus, je bil odborov predlog v celoti sprejet. Pač pa je predsednik izjavil, da je odbor pripravljen urediti v ozira vrednih slučajih znatne olajšave zlasti glede prenočnine v planinskih kočah.

Pri slučajnostih se je obravnavalo o društvenem glasilu »Planinskem Vestniku, ki po svoji vsebini in obliki daleč zaostaja za predvojnimi leti. Predsednik je pokazal v tem oziru na mnogobrojne težkoče, ki ovirajo društveno glasilo v njegovem napredku in te težkoče so predvsem materijalnega značaja. Odbor pa ima slej ko prej dobro in trdno voljo, da povzdigne Planinski Vestnik na prejšnjo višino, čim bodo to dopuščala gmotna sredstva.

Na vrsto je prišla tudi nesreča v Triglavskem pogorju. G. Pustoslemšek je želel, da poda odbor natančno pojasnilo o tej nesreči, ki je še v mnogočem nejasna in zato vzbuja mnogo namigavanja. Jasno je, da krivda ne zadene društva ali odbora kot takega, pač pa govore gotove okoliščine zato, da oskrbnik Aljaževega doma v tem slučaju ni v polni meri izvršil svoje človeške dolžnosti. Predsednik dr. Tominšek je nasproti temu zagotavljal, da je iz poteka preiskave razvidno, da je oskrbnik Aljaževega doma pri te nesreči popolnoma čist in je bilo do cela izključeno, da bi se moglo ponesrečenca kakorkoli rešiti. To izjavo vzamemo radevolje na znanje in verjamemo, da je docela objektivna. Ne razumljivo pa nam je, da se odbor tako važni stvari postavi na ozkosrčno stališče, da to ne spada pred občni zbor in da g. predsednik išče v docela stvarni interpelaciji osebnih napadov. Vsaka dostojna kritika je napredek in občutljivost v tem oziru je le znamenje dekadence!

Pri slučajnostih se je izprožila tudi misel o ustanovitvi stalnega reševalnega kadra, o izdatnejši nabavi lečil v planinskih kočah in naposled je gosp. tajnik opozoril, da naj turisti spoštujejo nočni mir, kar se je že tolikokrat povdarjalo, toda žal brez uspeha.

Živahno zborovanje, ki se je zategnilo do pozne ure, je zaključil g. predsednik s pozivom, da naj tudi izredni, občni zbor pokaže tako sijajno udeležbo. 

Objavil 30.12.2022
Oznake: 1922  Slovenski narod 1922  SPD

L-G, 30.12.2022
Občni zbor S. P. D.

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 1116

IZ PRETEKLOSTI

Objave naših sodelavcev in poobjave (nam dosegljivih) člankov/objav.