Išči

Napovedi

Napovedi izletov in raznih prireditev, tudi vremena, razmer ... 
Ker je akcij, ki jih pripravljajo (in napovedujejo) veliko, bomo objavljali le izbore.

Napovedi

Objavljalci

Authors

Arhiv

Juliana in njene zgodbe v knjigi

Po štirih letih od odprtja poti Juliana Trail,

Juliana in njene zgodbe v knjigi

... pohodniške poti okoli Julijskih Alp, in zgodbi snovanja poti, ki je stara skoraj toliko kot sam Triglavski narodni park, je pot dobila tudi svojo knjigo. Pod okriljem Skupnosti Julijske Alpe je izšla knjiga Janeza Bizjaka Pohodniška pot Juliana in njene zgodbe.

Suzana P. Kovačič

V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so na nedavnem Muzejskem večeru, ki ga je vodila kustodinja pedagoginja Natalija Štular, predstavili novo knjigo Pohodniška pot Juliana in njene zgodbe avtorja Janeza Bizjaka, arhitekta, naravovarstvenika, izjemnega poznavalca Julijskih Alp, publicista in nekdanjega direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP). Kot je v spremni besedi knjige zapisal njen urednik, podpredsednik Planinske zveze Slovenije in prav tako nekdanji direktor javnega zavoda TNP Martin Šolar, je Bizjakov prispevek na področju raziskovanja in varovanja Julijskih Alp ter ozaveščanja o njihovem pomenu neprecenljiv. Knjigo je v imenu Skupnosti Julijske Alpe izdal Turizem Bohinj (koordinator Klemen Langus).

Sodelovanje občin znotraj Julijskih Alp ima dolgo zgodovino. Eden pomembnih korakov k uresničevanju skupnih ciljev je bil leta 2015 sprejeti razvojni načrt območja kot turistične destinacije, ki so ga skupaj z javnim zavodom TNP sprejele turistične organizacije destinacij v Julijskih Alpah. Zavzele so se za trajnostni razvojni model za uravnoteženje razvoja turizma z ohranjanjem naravnih ter kulturnih vrednot. Viziji trajnostnega razvoja sledi tudi skupni produkt Juliana Trail. Juliana ima sicer že dva vodnika, elektronskega in v tiskani žepni obliki, z naslovom Juliana Trail – daljinska pohodniška pot, ki podrobno opisujeta etape 267 kilometrov dolge poti okrog Julijskih Alp, ki so jo od njenega odprtja v letu 2019 prehodili številni pohodniki, doživela je tudi dobre odzive doma in po svetu.

Knjiga Janeza Bizjaka Pohodniška pot Juliana in njene zgodbe ni tehničen opis poti, ampak dodana vrednost videnemu in doživetemu na tej poti. Popotnica iskanju miru in skritih draguljev naravne in kulturne dediščine na pohodniški poti Juliana Trail, ki so v knjigi dobili svoje zgodbe. Svojo globino in širino. Bogato slikovno gradivo več avtorjev. Kot je zapisano v uvodnem delu: »Zgodbe so namenjene iskateljskim in radovednim popotnikom, obzirnim do narave, okolja in ljudi, ki so ob poti doma. Pohodnikom, ki ne hitijo in ne gledajo na uro, ampak si znajo vzeti čas zase, znajo poiskati mirne kotičke ob poti, se oddahniti, začutiti utrip pokrajine in v komaj opaznih malenkostih iz nežive in žive narave prepoznavati brezhibnosti naravnega reda Stvarstva, v katerem ni nepomembnih, nepotrebnih in manj vrednih življenjskih oblik, ampak so vse potrebne, enako pomembne in enakovredne.«

Izbor zgodb je razdeljen na območja posameznih občin, njihov vrstni red sledi krožnemu vrstnemu redu iz omenjenega žepnega vodnika od Kranjske Gore čez Gorenjsko in Tolminsko do Bovca. Predstavitve posameznih območij so razširjene s posebnostmi širše okolice in nagovarjajo pohodnike za enodnevni obisk tudi zunaj glavne trase: v Vrata, Breginjski kot in po soški poti v Trento.

Triglav ali Terglou? Od kdaj današnje ime Triglav? Ali pa: Domneva o Gorjancih iz Gorij kot dedičih prvih rudarjev v Julijcih je izzivalna in verjetna. Zgodbe, zares številne, ki vzbudijo radovednost ...

Gorenjski Glas - 19.11.2023

»Zgodbe o Juliani niso opisi poti, ampak tihi sopotniki, da bi nam ta pot ostala v spominu. Poljudno, a strokovno preverjeno je predstavljen izbor zgodb s poudarkom na zgodovinskih, krajinskih in kulturnih posebnostih, z nekaterimi utrinki iz neponovljive narave ter o ljudeh, pomembnih za posamezne kraje.«

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 1606

NAPOVEDI

Objave naših sodelavcev in poobjave (nam dosegljivih) člankov/objav.