Išči

Novosti

Poobjave gradiv z aktualnimi vsebinami, objave naših sodelavcev  ...

Zasnežena narava, 29. 1. 2018, Avtor: Boris Štupar

Objavljalci

Authors

Arhiv

V gore peš ali s kolesom?

PZS - Tone Tomše: Zapis o okrogli mizi na to temo

Okrogla miza je bila v četrtek, 21. maja 2009, v prostorih Planinske zveze Slovenije.

Komisija za planinske poti UO PZS in komisija za turno kolesarstvo UO PZS sta pripravili okroglo mizo z naslovom »V GORE PEŠ ALI S KOLESOM«. Poleg predstavnikov PZS so se jo udeležili gostje iz Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za gospodarstvo-direktorata za turizem, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda za gozdove, Triglavskega narodnega parka, Kolesarske zveze Slovenije, Kluba gorskih kolesarjev Volja, spletnega časopisa MTB.si in še več drugih, ki jih ta problematika zadeva; skupaj kar 20 udeležencev. Po uvodnem nagovoru načelnika KPP Toneta Tomšeta in pozdravu predsednika PZS mag. Franca Ekarja, je moderator okrogle mize Tone Tomše, načelnik Komisije za planinske poti ob posnetkih predstavil problematiko planinskih poti zaradi voženj z gorskimi kolesi po planinskih poteh (obstoječa zakonodaja, delitev planinskih poti glede na njihov nastanek in predloge za ureditev kolesarjenja v gorskih predelih). Nadaljeval je načelnik Komisije za turno kolesarstvo Jože Rovan, ki je predstavil videnje delovanja njihove komisije na to problematiko. Predstavil je predloge za ureditev kolesarjenja po utrjenih poteh v naravnem okolju in pomen osveščanja in izobraževanja tako kolesarjev kot ostalih obiskovalcev naravnega okolja.

Sledila je široka razprava. Sodelujoči so izrazili številna mnenja in predlagali načine reševanja problematike s stališča svoje stroke. Skupna ugotovitev je bila, da problematika narašča, finančni interesi proizvajalcev koles so močni, pa tudi turistična ponudba gre v propagiranje kolesarjenja. Trenutna zakonodaja točno določa pravila kolesarjenja v naravi a ugotavlja se, da je nadzor prešibek, predvsem zaradi pomankanja inšpektorjev. Pa tudi na splošno se premalo spoštuje red. Narediti je potrebno več na področju izobraževanja in vedenja o naravnih vrednotah in upoštevati primere dobrih praks, tako pri nas kot v tujini.

Na zaključku so bile strnjene naslednje ugotovitve:

* kolesarjenje po planinskih poteh (Zakon o planinskih poteh) in gozdnih vlakah (Zakon o gozdovih) ni dovoljeno,
* spoštovati oba zakona in Uredbo o prepovedi vožnje v naravnem okolju
* zakonodajo, ki ureja to področje bo potrebno prilagoditi novim časom, ki prihajajo, vendar nikakor ne na škodo narave,
* turistične ponudbe, ki ponujajo tudi najrazličnejšo rekreacijo v naravnem okolju oblikovati tako, da se prvenstveno poudari vidik ohranjanja narave,
* pomembno je osveščanje, tako ponudnikov, kot uporabnikov, ob okrepljeni podpori medijev,
* z vključitvijo vseh panožnih zvez je potrebno ugotoviti, kaj želimo na področju športa »početi« v t.i. naravnem »vadbišču« in o tem doseči družbeni konsenz,
* jasno opredeliti območja, kjer bodo določene aktivnosti dovoljene oz. zagotoviti ustrezne poligone za vse vrste kolesarjenja,
* na obstoječih smučiščih zagotoviti poligone za gorske kolesarje (downhill),
* določiti mirne cone, kjer take aktivnosti tudi v bodoče ne bodo dovoljene,

Vsi pa so bili mnenja, da se mora do uveljavitve boljših zakonskih rešitev upoštevati dosedanja zakonodaja ter da se moramo predvsem bolj potruditi, zlasti pri osveščanju in izobraževanju ljudi o varovanju in ohranjanju narave.

Tone Tomše

Kategorije:
Novosti KOL SLO Vse objave

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 40396

Novosti

Objave naših sodelavcev in poobjave (nam dosegljivih) člankov/objav  

Planinska zveza Slovenije (PZS 
Delo, časopis s prilogami
• Slovenske novice