Išči

Novosti

Poobjave gradiv z aktualnimi vsebinami, objave naših sodelavcev  ...

Zasnežena narava, 29. 1. 2018, Avtor: Boris Štupar

Objavljalci

Authors

Arhiv

Za upravljanje TNP

Delo - Blaž Račič, Blaž Močnik: ... denarja komaj za plače - Predvideno vsoto za desetletno delovanje so znižali z 68 na 22 milijonov evrov.

Bled – Na predlog upravljavskega načrta za Triglavski narodni park (TNP) ima lokalno prebivalstvo znotraj parka številne pomisleke. Z načrtom, ki ga bo danes obravnaval svet javnega zavoda TNP, bodo za deset let zakoličili načine varstva, rabe, gospodarjenja in upravljanja zavarovanega območja. »Načrt je napisan tako, da lahko občine v parku kar ukinemo,« je prepričan Pavel Zalokar, predsednik KS Stara Fužina v bohinjski občini in svetnik javnega zavoda TNP.

Upravljavskega načrta, ki so ga na okoljskem ministrstvu pripravljali vse od sprejetja zakona leta 2010, v občini Bohinj, največji v TNP, ne podpirajo. Župan Bohinja Franc Kramar namreč trdi, da velike večine njihovih predlogov v načrt niso vključili; da bi kmečke stanove na planinah namenili za turistično dejavnost, da bi v skladu z gozdnogospodarskim načrtom lahko sekali drevje v drugem varovalnem območju, da bi na obali Bohinjskega jezera postavili sanitarije za številne kopalce ...

Načrt močno omejuje delovanje občin in temelji predvsem na prepovedih, opozarja Pavel Zalokar. Med bolj nesmiselnimi omejitvami je po njegovem prepoved soteskanja v koritih Mostnice. Če bi bila meja druge cone parka le dvesto metrov više, bi soteskanje lahko tržili, tako pa ga ne morejo, pravi Zalokar, za katerega je sporno tudi, da niti domačini ne smejo nabirati gob, gozdnih sadežev in zelišč ter graditi povezav do planin – da se po njih ne bi vozili tudi drugi obiskovalci.

Kramar opozarja tudi, da država krši zakon o TNP, po katerem bi morala do 80 odstotkov vrednosti sofinancirati gradnjo komunalne infrastrukture, vendar tega ne počne. Ministrica za okolje Irena Majcen je županu odgovorila, da je »treba v ozir vzeti tudi težko finančno stanje države«. Če rešitve letos ne bodo našli, bo treba razmišljati o spremembi te določbe, pravi ministrica.

Zalokar: Naj načrt zavrnejo

V Bovcu se bojijo, da hoče upravljavec na hitro sprejeti upravljavski načrt, zaradi zmanjšane vsote za opravljanje vseh nalog s predvidenih 68 na 22 milijonov evrov pa je po njihovem neznank preveč.

»Denarja zagotovo ne bo dovolj za programe in razpise, ki so predvideni v zakonu o nacionalnem parku. Radi bi vedeli zelo podrobno, za kaj bo predviden, da ne bodo naši občani znotraj parka na slabšem, ker ne bodo deležni ustreznih blažilnih protiukrepov zaradi negativnih posledic omejitev znotraj TNP,« je poudarila Cecilija Avsenik z bovške občine.

Od 22 milijonov je največ denarja v načrtu predvidenega za ohranjanje narave (osem milijonov evrov), ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj (tri), obiskovanje in doživljanje (4,8) ter za upravljanje in administracijo 4,5 milijona evrov. Vendar Zalokar opozarja, da bo celotni znesek v desetih letih zadostoval le za plače zaposlenim in vzdrževanje objektov, za investicije in razvoj pa denarja ne bo. Letni proračun TNP se je v zadnjih letih znižal na okoli dva milijona, a 70 odstotkov denarja porabijo za plače. Zalokar pravi, da bo tudi zato na današnji seji svetnike TNP pozval, naj načrt zavrnejo.

Zalokar predlaga, naj bo park tako velik, kolikor je denarja zanj, Bovčani pa državi ponujajo razmislek, da bi TNP sistemsko financirala iz rednega črpanja evropskega denarja, kot to počne z Lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) iz vira za varstvo okolja.

»TNP bi lahko prevzel vlogo koordinatorja teh aktivnosti,« meni Avsenikova. Občina je ministrstvo za okolje in prostor pozvala, naj umakne predvideno objavo gorskokolesarske karte. Dejavnost namreč še ni ustrezno rešena na državni ravni, zato se bojijo, da bi objava povozila dosedanja prizadevanja za ureditev področja. V Bovcu so poleg tega predlagali, da bi upravljavske načrte TNP sprejemali v obliki uredbe, kar bi omogočalo javne razprave.

»Gre za pomemben, medresorski dokument«

Osnovni cilji upravljavskega načrta so ohranjanje izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, varovanje rastlinskega in živalskega sveta, ekosistemov ter značilnosti nežive narave, zagotovitev možnosti za trajnostni razvoj in življenje ljudi v parku in njegovi bližini ter omogočanje obiskovanja in doživljanja alpskega prostora, pravijo v upravi TNP.

Po njihovem je načrt pomemben medsektorsko usklajen dokument, ki usmerja varstvo in razvoj območja narodnega parka za daljše časovno obdobje in vzpostavlja razmerje z drugimi programskimi razvojnimi akti: »Za delo upravljavca pa je pomembno, da so določeni nosilci, aktivnosti, čas izvedbe in stopnja prednosti posameznih nalog.«

Na pomisleke bohinjskega župana Kramarja, da javnost ni bila dovolj vključena v postopke sprejemanja upravljavskega načrta, na okoljskem ministrstvu pravijo, da bo po potrditvi predloga na svetu zavoda sledila 30-dnevna javna objava, ko bodo dokument predstavili tudi na občinah in bo možno vlagati pripombe. Po proučitvi pripomb bo ministrica Irena Majcen predlog upravljavskega načrta poslala v vladni postopek do junija letos.

Blaž Račič
Blaž Močnik 

  28.01.2015, 12:00
Za upravljanje TNP denarja komaj za plače
Triglavski narodni park Predvideno vsoto za desetletno delovanje so znižali z 68 na 22 milijonov evrov


 

Kategorije:
Novosti SLO Vse objave

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 40594

Novosti