Išči

Informacije

Objave z informativno vsebino.

Informacije

Objavljalci

Authors

Arhiv

Nadaljujejo se aktivnosti za ustanovitev regijskega parka KSA

Kamničan.si - Nika Vrhovnik: V teh dneh v občinah Kamnik, Jezersko, Preddvor, Luče in Solčava v okviru javne predstavitve potekajo dodatne javne razprave

osnutka uredbe o regijskem parku Kamniško-Savinjske Alpe, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Prvi in najpomembnejši cilj regijskega parka je varovanje narave ter ob tem preprečevanje negativnih zunanjih vplivov na okolje, kar bi lahko pomenile že neprimerne investicije v prostor ter negativni vplivi turizma.

Hkrati ustanovitev regijskega parka predstavlja ključno vlogo tudi za lokalno prebivalstvo, saj bo številne ukrepe in režime moč izvajati le ob tesnem sodelovanju z domačini, za katere regijski park lahko predstavlja veliko priložnost trajnostnega razvoja na tem območju. V ta namen so bili na javne razprave vabljeni predvsem lastniki zemljišč in prebivalci v območju predlaganega parka ter ostala zainteresirana javnost.

Začetki ustanavljanja regijskega parka Kamniško Savinjske Alpe

Pismo o nameri o skupnem sodelovanju za trajnostni razvoj na območju Kamniško- Savinjskih Alp je bilo podpisano že v letu 2004 med občinami Jezersko, Luče, Kamnik, Preddvor in Solčava. K projektu je v naslednjem letu pristopila država in MOP je decembra 2005 z vsemi petimi občinami podpisalo Sporazum o ustanovitvi regijskega parka Kamniško–Savinjske Alpe. Sporazum navaja, da je MOP nosilec projekta ustanovitve regijskega parka, podjetje Logarska dolina d.o.o. pa skrbi za koordinacijo projekta. Sledila je izdelava strokovnega predloga za zavarovanje območja, ki ga je pripravil Zavod RS za varstvo narave na podlagi meja, za katere so predloge posredovale občine. Konec leta 2007 je MOP občinam predstavilo prve osnutke uredbe, za katero je Programski svet sklenil, da potrebuje določene dopolnitve. V letu 2009 je MOP s strokovnimi službami pripravil spremenjeno uredbo, ki se v tem trenutku predstavlja javnosti. Javna predstavitev uredbe regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe poteka od 1. septembra do 30. oktobra 2009, v tem času pa je možno podati tudi vprašanja in pripombe na osnutek uredbe.

Javni razpravi za območje Kamniške Bistrice ter Velike planine

V sklopu javne predstavitve sta prvi dve javni razpravi potekali v občini Kamnik z namenom, da se lastnikom zemljišč, prebivalcem, upravljalcem ter drugim zainteresiranim posameznikom ali združenjem z območja Kamniške Bistrice in Velike planine podrobneje predstavi osnutek uredbe ter njene najpomembnejše člene. Sledila je predstavitev strokovne podlage za opredelitev zavarovanega območja Zavoda Republike Slovenije ter predstavitev pozitivnih učinkov zavarovanega območja na primeru Krajinskega parka Logarska dolina.

Na prvi predstavitvi, ki je bila namenjena območju doline Kamniške Bistrice je prisostvovalo 33 udeležencev. V obširni razpravi je bilo izpostavljeno, da morajo biti v procesu nastanka in kasneje upravljanja parka upoštevani lastniki zemljišč. Zavarovano območje naj zagotavlja tudi razvoj območja Kamniške Bistrice, hkrati pa razvoj ne sme iti preko dopustnih meja, kar posledično pomeni predvsem ohranjanje čiste pitne vode in naravnega okolja.

Druge javne predstavitve za območje Velike planine se je udeležilo 53 zainteresiranih Ponovno je bila izpostavljena potreba po vključevanju lastnikov v proces odločanja glede parka. Poleg tega je bil izražen strah pred novimi omejitvami. Uredba bi morala vsebovati tudi vsebine gorništva in kulturne dediščine ter podrobneje razdelane predloge glede posameznih razvojnih usmeritev. V sklopu razprave je MOP že podal odgovor, da pri večini pomislekov glede omejitev, uredba teh ne navaja ter da je uredba splošni dokument, konkretne usmeritve in načrt izvajanja pa bodo opredeljeni v načrtu upravljanja.

Do konca oktobra 2009 ostaja čas za vse pisne pripombe, vprašanja in pobude, ki se lahko na sedežih občin vpišejo v knjigo vprašanj in pobud, posredujejo se lahko na elektronski naslov info@ksa.si ali preko navadne pošte na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za zavarovana območja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Strokovne službe MOP-a bodo na vsako prejeto vprašanje, pobudo ali pripombo podale pisne odgovore. Programski svet bo nato sprejel dopolnitve uredbe, ki se bo kot dopolnjena obravnavala v medresorskem usklajevanju ter se po končanih usklajevanjih poslala v potrditev občinskim svetom vseh petih občin. Po tem, ko bodo občinski sveti podali odločitev glede regijskega parka v njihovih občinah, bo Vlada RS na predlog Odbora za okolje sprejela uredbo o ustanovitvi regijskega parka, kar je možno pričakovati do poletja 2010.

 

29. 9. 2009

Nadaljujejo se aktivnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe

Povabilo Kmetijsko gozdarske zbornice na javno razpravo o uredbi o ustanovitvi regijskega parka Kamniško - Savinjske Alpe >>

Črnivec 7.10. 2009 PDF

 

G-L: Kalška gora 2224?

 

 

 

Kategorije:
Informacije SLO Vse objave

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 25062

Informacije

Informacije