Išči

Informacije

Objave z informativno vsebino.

Informacije

Objavljalci

Authors

Arhiv

Ob 40 letnici SPD

Slovenec: Ljubezen do domovine in do naravnih krasot slovenske zemlje je bila ona temeljna ideja, ki je združila prve planince v Slovensko planinsko društvo.

Ta ideja je ostala do danes last tega društva. Zato se ne smemo čuditi, da v nedeljo in praznik hiti mlado in staro v svobodno prirodo. Daleč preko naših mej je zaslovela lepota naših gora. To lepoto pa je v veliki meri odkrilo svetu SPD. Da bomo delo tega društva znali še bolj ceniti zato navedimo nekatere podatke iz, njegove zgodovine. Društvo je bilo ustanovljeno l. 1893, istočasno sta se ustanovili tudi podružnici v Kamniku in ob Savinji. Prvi planinski dom se je zgradil 1894, bila je to Orožnova koča pod Črno prstjo, dve leti nato je bila zgrajena Vodnikova koča na Velem polju in pa Kredarica. Danes šteje SPD 28 podružnic, katere imajo v svojem oskrbovanju 42 domov in zavetišč. Narast društva kaže najbolj število članov. L. 1893 je bilo v društvu včlanjenih 225 članov, l. 1929 pa je znašalo število 11.060. Razvoj društvenega delovanja je razviden tudi iz obiska najvažnejših točk. Tako je n. pr. imela Kredarica prvo leto 146 obiskovalcev, l. 1927. pa 61.422, vpliv SPD je posegel zlasti na tujski promet. Vsako leto se veča število onih alpinistov, ki prihajajo iz drugih držav na naše gore.

Društvo pa je takoj po ustanovitvi začelo tudi literarno delovati s tem, da je ustanovilo l. 1895 Planinski vestnik. Prvi urednik Planinskega vestnika je bil Anton Mikuž do l. 1908, tedaj pa je uredništvo prevzel dr. Josip Tominšek, ki bo izpolnil letošnjo jesen 25 leto uradovanja.

Imena kot France Kadilnik in Jakob Aljaž so z zlatimi črkami zapisana v kroniki SPD. Kako lep razvoj kaže Planinski vestnik nam priča jubilejna številka, ki je pravi almanah slovenskega turista. Pester po vsebini, pester po prispevkih naših odličnih mož, naših najboljših turistov, bogato opremljen s slikami, pač zasluži, da ga shrani v trajen spomin vsak prijatelj nosili gora.
Za svojo 40-letnico je izdalo SPD tudi Album naših gora. Nad 40 bajno lepih posnetkov v bakrotisku, diči ta album. Imena naših najboljših planinskih fotoamaterjev so zrcalijo v njem. Zastopani so motivi v poletnem, jesenskem,
zimskem in pomladnem žargonu. SPD si je ravno s tem albumom postavilo ob priliki 40 letnico trajno zaslugo za propagando našega alpinizma. Svojo proslavo proslavi SPD v nedeljo, dne 25. junija v veliki dvorani hotela Union s sledečim sporedom: I. Nagovor predsednika. 2. Spominski govor dr. Josipa Tominška.
urednika Planinskega vestnika. 3. Predva janje odlomkov iz filmov »V kraljestvu Zlatoroga, Triglavske strmino in Triglav pozimi«.
K skupni proslavi vljudno vabimo vse prijatelje naših gora.

Slovenec, 23. junij 1933
 

23.06.1933

dLib.si

Kategorije:
Informacije SLO Vse objave

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 25078

Informacije

Informacije