Išči

Informacije

Objave z informativno vsebino.

Informacije

Objavljalci

Authors

Arhiv

Planinski vestnik in vzgoja kadrov

Železar (1954): ... naj bi bila glavna skrb planinske organizacije
(Pred občnimi zbori planinskih društev).

V prvih mesecih novega leta bodo odbori matičnih planinskih društev podajali članstvu obračune svojega dela. Nikakor ne smemo trditi, da je bilo delo planinske organizacije pri nas v preteklem letu Jubilejnem letu (60 letnica obstoja 1893—1953) neplodno ali neuspešno. Pravtako pa tudi ne smemo trditi, da je bilo storjenega za rast planinstva in alpinizma vse kar bi bilo lahko.

V preteklem letu so nekatera planinska društva, posebno ona, ki so slavila svoje jubileje (60 letnico ali 50 letnico obstoja) priredila vrsto predavanj, tečajev, razstav, akademij in slavnostnih sej. Vse to delo je bilo pozitivno za društva sama, kakor tudi za članstvo. Mnogo več planinskih društev pa je stalo ob strani in ni smatralo za potrebno, da bi kakorkoli poživili planinsko aktivnost v svojem okolišu. V preteklem letu je bilo še veliko planinskih društev, ki niso imela dobrega planinsko čutečega predsednika, tajnika, niti potrebnega propagandista. V planinskih vrstah je že zamrl duh predanih idealnih in delovnih ljudi, ki so planinski organizaciji za vzgojo planincev in alpinistov tako nujno potrebni. Vse delo v takih društvih je slonelo na plačanih fukcionarjih, ki so imeli le malo smisla za poživitev planinsko-alpinistične aktivnosti.
Zato se je planinstvo v prošlih letih in tudi v samem jubilejnem letu iz-gubljalo v neplodnem gospodarjenju, ki je rodilo dokaj slabe sadove in po-stavilo naše planinstvo v slabo luč, ki meče senco na celokupno planinsko delovanje. Danes nam ni treba več graditi novih planinskih objektov, saj jih imamo že skoraj vsepovsod in so planinske postojanke posejane po naših gorah dokaj na gosto. Potrebno bi bilo, da dobimo le še planinsko-smučarski dom na Voglu, ki ga že gradijo planinci-železničarji iz Ljubljane. Zgradil naj bi se tudi velik planinski dom pri Krnskem jezeru, kot namerava aktivno in vzorno planinsko društvo v Novo Gorici, in v doglednem času še udoben in reprezentančen planinski dom na Vršiču.

Popolnoma nepravilno in zgrešeno je bilo, da so planinska društva z vednostjo PZS gradila in vzdrževala vaške gostilne (Bled), nizko ležeče planinske pivnice, da je bila vsa aktivnost nekaterih planinskih društev na Malem gradu (Kamnik) in vzdrževanju planinskih barov (Šmarjetna gora).
Vsled takih in sličnih ponesrečenih akcij zamira vsa druga planinsko-alpinistična aktivnost. Društva nimajo propagandistov, ki bi pripravljali in organizirali množične izlete, vzgojna predavanja, propagirali planinsko čtivo in širil med članstvom zanimanje za vzorno urejevani »Planinski vestnik«, ki na žalost stalno beleži padec naročnikov on se nenehno bori za svoj obstoj. Na planinskih poteh se ne srečujejo več ljudje istih ciljev, pozdrav v gorah je že zdavnaj tuj mladim prihajajočim gornikom. V gorah le malo poznajo in cenijo plemenito tovarištvo z gora, ne poznajo smisla za prijaznost, gostoljubnost in domačnost, pa tudi ne za red in čistočo na planinskih po-teh, pri studencih in v okolici koč. Vsi ti pojavi ne izražajo zaželene kulturne stopnje našega planinstva.

Kričačev vseh mogočen vrst, uničevalcev redkega planinskega cvetja, ljudi, ki namenoma plašijo gorsko divjad, nesmiselno prožijo kamenje in so jim na poti tudi koristne planinske naprave, je vedno več. Planinske koče se čestokrat bolj podobne zakajenim pivnicam, kakor pa prijetnemu in gostoljubnemu planinskemu domu.
Bodoči odbori planinskih društev bodo morali posvetiti glavno skrb pra-vilni, temeljiti in sistematični vzgoji novih prihajajočih planinsko-alpinističnih kadrov. V planinah moramo vzgojiti in prekaliti novega človeka, ki bo vreden član socialistične družbene ureditve. V gorah moramo vzgojiti lik pravega gornika, ki bo sposoben vedno in povsod visoko dvigniti zastavo našega planinstva in alpinizma.
Novo leto našega planinstva, ko bomo praznovali visoki delovni jubilej bratskega hrvaškega in s tem vsega jugoslovanskega planinstva — 80 letnice obstoja (1874—1954), naj bo preporod naše planinske aktivnosti, pod geslom: več kulture v gore!

Železar, januar 1954

 

   Železar

 

 januar1954

Jlib.si

 

Kategorije:
Informacije SLO Vse objave

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 25079

Informacije

Informacije