Išči

Informacije

Objave z informativno vsebino.

Informacije

Objavljalci

Authors

Arhiv

Strokovno srečanje

...  o vodah v Triglavskem narodnem parku

V Triglavskem narodnem parku so bile letos izvedene štiri znanstvene raziskave, ki so prinesle nova spoznanja o stanju voda na območju narodnega parka.
Na strokovnem srečanju, ki ga je Javni zavod Triglavski narodni park pripravil 15. novembra, je več kot 50 strokovnjakov razpravljalo o metodologijah raziskav, pridobljenih rezultatih ter nadaljnjem sodelovanju strokovnih ustanov in deležnikov za spremljanje stanja voda v prihodnje in sprejetje ukrepov za izboljšanje stanja.

Bogastvo voda v Julijskih Alpah je skrito v občutljivem podzemlju. V Sloveniji je vsaj 20 odstotkov izvirov na območju Triglavskega narodnega parka. Napačna ravnanja, dejavnosti ali posegi v gorah se lahko odražajo v neštetih izvirih v dolinah.
Stanje večjih rek in jezer v Sloveniji spremlja Agencija Republike Slovenije za okolje, na zajetjih pitne vode kvaliteto oziroma zdravstveno ustreznost vodnega vira kontrolirajo upravljavci vodovodnih sistemov, občasno vode raziskujejo tudi raziskovalci v okviru svojih znanstvenih raziskav z določenimi cilji.

Javni zavod Triglavski narodni park pa je v okviru rednih nalog v letu 2018 financiral oziroma sofinanciral monitoring osmih izvirov in šestih visokogorskih jezer v TNP, sledilni poskus med ponikovalnico male komunalne čistilne naprave Koče pri Triglavskih jezerih in Dvojnim jezerom, stanje Dvojnega jezera ter raziskavo dela napajalnega zaledja vodnega vira Ovčja jama v dolini reke Radovne.

Na srečanju je bilo ugotovljeno in poudarjeno, da je za pravilno interpretacijo rezultatov pomembno več letno sistematično zbiranje podatkov v primerljivih pogojih vzorčenja kot tudi upoštevanje zbranih podatkov že izvedenih raziskav. Udeleženci srečanja so se strinjali, da je povezovanje institucij in deležnikov nujno ter da je potrebno narediti vse, da ohranjamo dobro stanje voda od izvirov in rek vse do gospodinjstev. Rezultati mikrobioloških preiskav nekaterih izvirov kažejo na to, da človek s svojimi dejavnostmi vpliva na kvaliteto vode že na samem izviru.

Na srečanju je bil predstavljen tudi Interreg projekt Eco-Alps Water za vrednotenje ekološkega stanja jezer in rek v alpskem prostoru z inovativnimi metodami. V mednarodnem projektu sta slovenska partnerja Agencija RS za okolje in Nacionalni inštitut za biologijo, pilotni območji v Sloveniji pa Blejsko jezero in Soča.

Triglavski narodni park, 16.11.2018
Strokovno srečanje o vodah v Triglavskem narodnem parku

 

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 25015

Informacije

Informacije