Išči

Novosti

Poobjave gradiv z aktualnimi vsebinami, objave naših sodelavcev  ...

Zasnežena narava, 29. 1. 2018, Avtor: Boris Štupar

Objavljalci

Authors

Arhiv

Ob 90-letnici smrti Klementa Juga (1.)

Fotografije v zvezi z nesrečo in reševanjem Klementa Juga - zapis pripravil France Malešič / 15. avgust 2014

O nesreči Klementa Juga, 11. avgusta 1924, in o njegovem reševanju, 15. avgusta, obstaja več časopisnih člankov, spominskih člankov, knjig in drugih zapisov, ki se med seboj nekoliko razlikujejo, marsikateri od njih pa vsebuje važne podrobnosti.
Poglejmo zapis Mire Marko Debelakove:
PV 1949, Mira Marko Debelakova, Kronika Triglava, str. 226
1924
… Dne 11. VIII. se je ponesrečil v triglavski steni dr. Klement Jug. Po svojih opisih plezalnih tur v PV je postal znan vsem slovenskim planincem. Kot alpinist je bil tedaj med našimi najboljšimi in ko je začel smotrno pregledovati in plezati preostale, še nerešene plezalske smeri, se je ponesrečil. Skušal je preplezati zahodni del stene, ki vrhuje v grebenu Plemenic. Šel je sam v steno in padel v prvi četrtini. Vzrok padca je pač nesreča, ki doleti lahko vsakega alpinista. Velika napaka je bila, da je bil sam, vendar ni mogoče presoditi, ali bi se bila nesreča v družbi drugače iztekla. Po štiridnevnem iskanju so ga našli njegovi plezalci tovariši. Spustili so ga na stezo Prag–Luknja, nakar so ga prenesli in prepeljali na Dovje. Dne 17. avgusta je bil pokopan na Dovškem pokopališču.
»Kdor hoče biti ponosen nase, ne sme biti majcken, tudi če ne najde miru nikoli, razen ko pade.« (Jug, Pl. V. 1925, str. 63.)

Poglejmo fotografije v zvezi z nesrečo Klementa Juga in njegovim reševanjem (o spominski plošči, odkriti čez leto dni, tedanji slovesnosti in vzponu čez steno pa v drugem delu).

Glavne od teh fotografij so bile večkrat objavljene, vendar s pomanjkljivimi ali različnimi podatki; podpisi teh objav postajajo vedno bolj splošni, fotografije pa nepopolne in imajo le bolj splošen ilustrativni pomen. Točnejši podatki nam nekdanje dogodke gotovo osvetljujejo precej bolj zanesljivo in nam povedo še kaj. Skupinske fotografije s točno ugotovljenimi imeni nam lahko npr. pomagajo kot začasne osebne fotografije za nadaljnje prepoznavanje oseb, dokler ne najdemo boljših.
Priporočam se za pregled in pomoč.

 

 

 

Spomin in opomin gora, str. 115,
Dr. Klement Jug (osebna foto)

TMZ 4.13.5
(oznaka TMZ – Triglavska muzejska zbirka, sedaj v Slovenskem planinskem muzeju)
čb - črno bela, pokončna, zadaj št. 30.); napis: Sl. št. 1, K članku dr. Škerlaka Dopisnica dr. Juga Volkarju 7 / 7 1924, navodila za tisk
Opis: Fotografija dopisnice, ki jo je Klement Jug poslal Lojzetu Volkarju mesec dni pred nesrečo (7. julija 1924).
Objava: Vladimir Škerlak Zgodovina Alpinističnega kluba Skala, PV 1961, št. 8, prvi del, str. 369.

Evgen Lovšin, V Triglavu in njegovi soseščini, 1944, str. 237 (v drugi izdaji 1946, na strani 227):
Pod Jugovim stebrom najdejo reševalci mrtvega Juga.

Iz arhiva T. K. Skala

TMZ 8.1.4 čb, pokončna, zadaj št. 21, nalepka s podatki:
Truplo dr. Juga pod Triglavsko steno, avtor prof. Janko Ravnik
Opis: Sedem reševalcev ob mrtvem Klementu Jugu 15. avgusta 1924.
Steber je bil kasneje poimenovan po njem.
Opomba: Ta fotografija je nejasna, tako da oseb na njej ni mogoče zanesljivo prepoznati, ne da bi prišlo do pomote!
Vprašanje: Ali je ohranjena fotografija samega reševanja, ki jo omenja Stane Hudnik v pismu Urošu Župančiču (Celje, 25. maj 1978):
»Vračam Ti fotografije, ki sem jih danes prejel. Navedel sem vsa imena, ki se jih še spominjam, nekaj je pa tudi takih, ki jih ne poznam …
Če rabiš še kake podatke, mi kar piši. Rad bi dobil tisto fotografijo izpod stene Jugove nesreče, ko me je Evgen Sila spuščal na vrveh z mrtvim Jugom čez skale.«

PV 1976, št. 10, str. 495-496, članek Staneta Hudnika, Nekaj spominov, na str. 496 je fotografija:
11. avg. 1924 [prav je 15. avgusta]: Reševalci so prinesli dr. Klementa Juga iz Triglavske stene in ga položili na voz. Od leve proti desni: Jernejčič, S. Tominec, Janez Kveder, Vl. Kajzelj, S. Hudnik, Bine Torelli, zadaj B. Umnik, Slavko Prevec, Kobilica, Joža Čop, Trnkoczy, Žane Košca, Stane Skok in domačini. Foto Bine Umnik
Opomba: Ti Hudnikovi podatki so doslej najbolj podrobni in točni. Pravi datum reševanja in te fotografije je 15. avgust 1924.

Gorska reševalna služba pri Planinski zvezi Slovenije – 1912–1982 (drugi zbornik), ur. Pavle Šegula, str. 15:
Skupina alpinistov in gorskih reševalcev ob vozu s telesnimi ostanki ponesrečenega dr. Klementa Juga v Vratih. Pripomočki za prevoz ponesrečenca so bili tiste čase kaj preprosti.

Planinski zbornik. Ob 110-letnici Slovenskega planinskega društva in Planinske zveze Slovenije, uredil Božo Lavrič, PZS 2003, str. 350, sl. 13:
Reševalci ob ponesrečenem dr. Klementu Jugu. Foto: Arhiv GRS Jesenice.

Dr. Tone Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva. Slovenska planinska organizacija SPD – PZS, 1893 – 1948 – 2003, Didakta 2009, str. 245:
Reševalci s truplom dr. Klementa Juga na vozu

Peter Mikša, Kornelija Ajlec, Slovensko planinstvo, PZS 2011, str. 66:
Reševalna ekipa, ki je iskala Klementa Juga, ob vozu z njegovimi posmrtnimi ostanki. Jug se je smrtno ponesrečil 11. avgusta 1924 med samostojnim prvenstvenim vzponom prek zahodnega dela Triglavske severne stene (Fototeka SPM)

Reševanje v gorah. Sto let organiziranega gorskega reševanja v Sloveniji, ur. Vladimir Habjan, GRZS 2012, str. 27:
Ljubljanski in jeseniški skalaši ob Preckinovem vozu s ponesrečenim dr. Klementom Jugom pod Triglavsko severno steno (SPM)

TMZ 3.4.1 čb, prečna, velikost razglednice, zadaj št. 16.)
Že večkrat objavljena fotografija, večinoma z nepopolnimi ali napačnimi podatki.
kopija, zgoraj obrezana, označeni kraj nesreče izpuščen
Glej fotografijo Uroša Župančiča

VK-I-9
(oznaka VK – Vlasto Kopač, povečane kopije fotografij za razstavo)
Ljubljanski in jeseniški skalaši z mrtvim dr. Klementom Jugom pod Triglavsko severno steno avgusta 1924. Zadaj številka 7 in rokopis Vlasta Kopača:
+ dr. Klement Jug
Akcija gorskih reševalcev ob smrtni nesreči dr. Klementa Juga leta 1924. Prevoz (foto Preckinovega lojtrnega voza z Jugom in za njim ljubljanski in jeseniški skalaši, zadaj Stena z vrisanim krajem nesreče).

AUŽ 1.1.11 čb, prečna – original oziroma dobra kopija
(oznaka AUŽ – arhiv Uroša Župančiča)
Na sprednji strani je črtkano označena smer Jugovega vzpona in oznaka s križcem, kje so ga našli; zadaj štev. 2. in rokopis: Jug 1924, št. 2.

Dopolnjen opis: Klement Jug, ki se je ponesrečil 11. avgusta 1924 v Triglavski severni steni, na Preckinovem lojtrnem vozu pod steno, 15. avgusta 1924, za njim devetnajst skalašev in drugih reševalcev; z leve: prvi (ime?) Jernejčič (ne Milan Gostiša!), drugi Stanko Tominec, tretji Janez Kveder, četrti Vladimir Kajzelj, peti Stane Hudnik, šesti Albin Torelli, sedmi Albin Umnik - Bine, osmi Slavko Prevec (glej tretjega sedečega pri reševalcih Topolovca; to ni Lojze De Reggi, ne Mirko Kajzelj!), za njim gologlav malo starejši skalaš z brki in še del nekega drugega obraza, nato enajsti z vrvjo Jože Kobilica (ne Kobilca!), Joža Čop, Dalibor Trnkóczy - Kore (identificiral Stane Hudnik; njegov brat Stanko Trnkóczy - Bano je umrl že leta 1923), zadaj neznan, malo starejši gologlav obraz (domačin?), Žane Košca, Stane Skok (in ne Miha Potočnik!) in še trije domačini. Zadaj vrisana smer vzpona in kraj nesreče.
Foto Albin Umnik, 15. avgusta 1924

Hribar-Lovšin-Potočnik, Triglav, gora in simbol, MK 1979, str. 352:
Ponesrečeni dr. Klement Jug – na vozu Preckinovega »šimelna« v Vratih, z leve na desno: Matevž Frelih, Janez Hlebanja - Luks, Joža Čop, Miha Potočnik, Radko Poženel, neznan (glava), Karel Čop, Milan Gostiša in Miha Čop

III. zbornik 1912–1997. Gorska reševalna služba Slovenije. Prvi dan 16. junij 1912, uredil Albin Vengust, GRS Slovenije 1997, str. 57:
Skalaški tovariši – reševalci pri mrtvem K. Jugu, tretji od leve je Joža Čop, četrti pa Miha Potočnik

VK-I-10
Jeseniški skalaši ob Preckinovem lojtrniku s ponesrečenim dr. Klementom Jugom v Vratih. Natipkan podpis za razstavo, prilepljen na foto:
Akcija gorskih reševalcev ob smrtni nesreči dr. Klementa Juga leta 1924, prevoz
Fotografija posneta v Vratih, malo odrezana levo in desno, malo slabša kot v SOG, str. 116, zgornja foto.
Dopolnjen opis: Jeseniški skalaši ob ponesrečenem dr. Klementu Jugu na Preckinovem lojtrniku v Vratih, 15. avgusta 1924; z leve Matevž Frelih, Janez Hlebanja - Luks, Joža Čop, Miha Potočnik, Radko Poženel, neznan, Karel Čop, Milan Gostiša in Miha Čop.

Spomin in opomin gora, str. 116, zg. foto:
Ob Preckinovem lojtrniku s ponesrečenim Klementom Jugom; z leve Matevž Frelih, Janez Hlebanja - Luks, Joža Čop, Miha Potočnik, Radko Poženel, dva neznana, Karel Čop, Milan Gostiša in Miha Čop.
(kopija, Gorenjski muzej Kranj)
To je varianta prejšnje fotografije jeseniških skalašev ob mrtvem Jugu. Obrazi nekaterih so na tej bolje vidni kot na prejšnji.
Za obe varianti pa velja isti dopolnjen opis:
Jeseniški skalaši ob ponesrečenem dr. Klementu Jugu na Preckinovem lojtrniku v Vratih, 15. avgusta 1924; z leve Matevž Frelih, Janez Hlebanja - Luks, Joža Čop, Miha Potočnik, Radko Poženel, neznan, Karel Čop, Milan Gostiša in Miha Čop.

AUŽ 2.3.33.3 čb, prečna, zadaj št. 26, rokopis: Torkarji iz Vrat, 1924
Spremni list Staneta Hudnika:
»od leve proti desni Preckinova Mina iz Mojstrane, druge se ne spomnim, nato Lado Kajzelj, Stane Hudnik, Stanko Skok, Torkar z ženo in otroki, zadaj Kore (Dalibor) Trnkoczy in Slavko Prevec«

Dopolnjen opis:
Skalaši z oskrbnikom Torkarjem in njegovimi v Vratih. Spredaj sedita Mara in Dora Torkar; spredaj stojijo Preckinova Mina, neznana, Jože, Stanko in mama Minka Torkar; za njima so Vladimir Kajzelj, Stane Hudnik, Stanko Skok in oskrbnik Jože Torkar; zadnja dva sta Dalibor Trnkóczy - Kore in Slavko Prevec.
Foto Albin Umnik, po reševanju Klementa Juga, 15. avgusta 1924.

PV 1976, št. 10, str. 497, Tine Orel, Ob sedemdesetletnici Staneta Hudnika; str. 499 fotografija:
11. [15.] avg. 1924 v Mojstrani na brvi čez Savo, od leve proti desni: Stane Skok, Stanko Hudnik, Lado Kajzelj, Slavko Prevec. Foto Bine Umnik (pravi datum 15. avg. 1924)

TMZ 2.35.1 čb, mala, prečna, zadaj rokopis: Reševalna Jug / Skok, Hudnik, Vlado, Prevc (osebni podpis z drugo pisavo: Prevec!),
original; kopija je tudi TMZ 3.8.39
Dopolnjen opis: Štirje mladi ljubljanski skalaši, ki so sodelovali pri reševanju Klementa Juga in kasneje Topolovca: Stane Skok, Stanko Hudnik, Vladimir Kajzelj in Slavko Prevec; 15. avgusta 1924 v Mojstrani na brvi čez Savo. Foto Albin Umnik
Opomba: glej PV 1976, 499, tam je datum 11. avgust, vendar je bila tudi ta foto posneta na dan reševanja Klementa Juga, to je 15. avgusta.

 France Malešič

Gore-ljudje: Klement Jug


 Klement Jug (1898 - 1924)


Spominska plošča pod Steno - pod Jugovim stebrom

Foto: Benjamin Ravnik - 2014


Tretja letošnja nesreča na Triglavu
G-L/Slovenec (1924) - Dovje, 15. avgusta.
Jakob Aljaž: Danes, 15. avgusta 1924, so našli ljubljanski Skalaši na severni triglavski severni Triglavski steni ponesrečenega Dr. Klementa Juga ...

Kategorije:
Novosti SLO Vse objave

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 45089

Novosti