Išči

Novosti

Poobjave gradiv z aktualnimi vsebinami, objave naših sodelavcev  ...

Zasnežena narava, 29. 1. 2018, Avtor: Boris Štupar

Objavljalci

Authors

Arhiv

Razpis volitev

...        v organe PZS z mandatom 2022–2026

Volilna komisija Planinske zveze Slovenije na podlagi 46. člena Statuta PZS razpisuje volitve v organe PZS z mandatom od skupščine 2022 do skupščine 2026.

Volitve razpisuje za:

  • predsednika PZS;
  • do štiri (4) podpredsednike PZS;
  • do sedem (7) članov Upravnega odbora PZS;
  • predsednike dvanajstih (12) MDO PD;
  • predsednika in štiri (4) člane Nadzornega odbora PZS.

Volitve bodo na Skupščini PZS, 23. aprila 2022, za predsednike MDO PD pa na sejah MDO PD.

Posebni pogoji pri kandidiranju za predsednika in podpredsednike PZS
Kandidat za predsednika PZS ob vložitvi kandidature predloži predlog programskih smernic in v roku sedmih (7) dni po koncu kandidacijskega postopka listo kandidatov za podpredsednike PZS.

Za predsednika ali podpredsednika PZS lahko kandidira polnoletni član društva, ki:
   a) ima vsaj visokošolsko izobrazbo,
   b) je v zadnjih petih (5) letih vsaj dve (2) leti opravljal naloge predsednika društva ali ima vsaj štiri (4) leta vodstvenih izkušenj pri delu organov PZS in
   c) govori angleški jezik ali katerega od jezikov alpskih držav.

Kandidat za podpredsednika, ki ima dolgoletne (najmanj 5-letne) vodstvene izkušnje pri delu organov PZS, ima lahko nižjo izobrazbo od tiste, ki je določena v prejšnjem odstavku.

Kandidat za predsednika PZS ne sme kandidirati za podpredsednika PZS in obratno. Kandidatura za predsednika PZS ali podpredsednika PZS izključuje kandidaturo za člana UO PZS.

Volitve predsednika in podpredsednikov PZS se opravijo na podlagi enotne liste. Glasuje se o celotni listi. Izvoljena je lista, ki dobi večino glasov prisotnih delegatov.

Posebnosti pri kandidiranju in volitvah predsednikov MDO PD
Zbirajo se kandidature za naslednje meddruštvene odbore PD:
MDO PD Koroške, MDO PD Primorske, MDO PD Kamniško Bistriškega območja, Savinjski MDO PD, MDO PD Podravja, MDO PD Ljubljane, MDO PD Posočja, MDO PD Pomurja, MDO PD Notranjske, MDO PD Dolenjske in Bele krajine, MDO PD Gorenjske, MDO PD Zasavja.

Kandidata za predsednika lahko predlagajo društva na območju posameznega MDO PD, izmed svojih članov.
Po izvedenem kandidacijskem postopku, bodo volitve predsednika MDO PD izvedene na sejah posameznih MDO PD.
Novoizvoljeni predsedniki MDO PD nastopijo mandat z dnem konstituiranja novega UO PZS.

Postopek kandidiranja
Kandidate predlagajo društva PZS izmed svojih članov.
Funkcija voljenega ali imenovanega funkcionarja organov PZS je nezdružljiva z voljeno ali imenovano funkcijo organov političnih strank na državni ravni.
V razpisu uporabljena moška oblika je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Pri kandidaturah v organe PZS društva sledijo načelu enakomerne zastopanosti obeh spolov.

Predloge kandidatov je potrebno vložiti na obrazcu, ki je priloga tega razpisa, s priporočeno pošto na naslov: Planinska zveza Slovenije, Volilna komisija, Ob železnici 30 a, 100 Ljubljana, s pripisom spodaj levo »NE ODPIRAJ - volitve PZS«.
Sestavni del tega obrazca je tudi izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo in da izpolnjuje predpisane pogoje.

Rok za pošiljanje kandidatur je četrtek, 16. december 2021, za predsednika PZS in podpredsednike PZS.
Rok za pošiljanje kandidatur za ostale organe je ponedeljek, 7. februar 2022.

Morebitne nepopolne predloge bo predlagatelj dolžan dopolniti v roku 7 dni od poziva.

Volilna komisija PZS
Anton Murgelj, predsednik

PZS, 20.10.2021, ob 8. uri
Razpis volitev za organe PZS z mandatom 2022–2026

PDF Razpis volitev PZS 2022–2026
DOC Obrazec za kandidaturo 

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 42621

Novosti