Išči

Informacije

Objave z informativno vsebino.

Informacije

Objavljalci

Authors

Arhiv

Slavnostna številka planinskega vestnika

Jutro: Ob 40-letnici Slov. planinskega društva je pravkar izšla 134 strani obsegajoča slavnostna številka društvenega glasila »Planinski Vestnik«.

Obsežni zvezek je razkošno opremljen, ima vrsto umetniških prilog, vsak članek pa avtorjevo sliko, tako da je tudi po vnanjosti slavnosten. Vsebina je mnogovrstna in vseskozi zanimiva. Jubilejni uvodnik je spisal predsednik SPD dr. Jos. Pretnar, zaslužni voditelj slovenskih planincev dr. Fr. Tominšek je prispeval mladostne spomine v obliki »Pogovora z urednikom«. Nestor naših politikov in kulturnih delavcev senator Ivan Hribar mikavno pripoveduje v daljšem potopisu o svoji nekdanji poti po Kavkazu, ideolog našega alpinizma dr. H. Tuma obuja spomine na turistiko izza mladih let. Ban dr. Marušič, knezoškof dr. Gregorij Rozman, podban dr. Otmar Pirkmajer, župan dr. Dinko Puc, poslanec Rasto Pustoslemšek, dr. Rudolf Marn. dr. Ciril Žižek, mariborski župan dr. Franc Lipold, — vsi ti vodilni predstavitelji države, cerkve, mest in raznih korporacij so zapisali svoje misli o planinstvu.
Bivši minister dr. Iv. Krajač je prispeval razpravo »O naravi alpinizma«. Henrik Lindtner obuja spomine na Planinske Piparje, Janko Mlakar je zastopan s spomini »Iz minulih časov«, častitljivi potovalec Josip Lavtižar se je oglasil s člankom »0 planine, rožnata planine ve«, Ferd. Seidl piše o odnosu med prirodoslovci in SPD, dr. I. C. Oblak postavlja planinstvo in prirodo kot filozofski problem, Jožef Zazula je priobčil misli o vplivu in nalogah vseslovanskega planinstva.
Nadaljnje članke, ki jih zaradi pomanjkanja prostora ne moremo posebej navesti, ki pa na nje enako kot na prejšnje opozarjamo čitatelje so prispevali: Ljudevit Stiasny, dr. Fran Ogrin, I. Sernec, dr. Milko Hrašovec, Trentar, Bruno Rotter, Pavel Kunaver, Vladimir Kapus, dr. O. Ilaunig, dr. Josip Šašel. F. S. Copeland, Josip Wester, dr. Rajko Ložar, M. M. Debelakova, Uroš Župančič, Pavla Jesih — Joža Lipovec, dr. Mirko Kajzelj, Boris Režek, Marijan Lipovšek, dr. Miha Potočnik, dr. Jos. Tominšek.
Posamezni članki so tudi ilustrirani. Z izdajo tega zvezka je SPD najlepše proslavilo svojo štiridesetletnico.

Jutro, 13. junij 1933
 

13.06.1933

dLib.si

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 25097

Informacije

Informacije