Išči

Novosti

Poobjave gradiv z aktualnimi vsebinami, objave naših sodelavcev  ...

Zasnežena narava, 29. 1. 2018, Avtor: Boris Štupar

Objavljalci

Authors

Arhiv

Novi vzponi

AR 7/1980: ...

Kamniške in Savinjske Alpe
Vežica - severozahodna stena
Črna mačka

Prva plezala Pavle Kozjek in Zoran Radetič 13., 14. in 28. junija 1980.
Čas prvih plezalcev 19 ur.
Višina smeri 200 metrov.
Ocena VI, A3/V+, A1-2
Smer poteka desno od Lahove smeri (1 raztežaj po njej). Potrebna oprema: 4 navadni klini, 7 - 10 zagozd (bongov), 4 profilni klini, 2 specialna klina, zatiči (uporabni predvsem v zgornjem delu).
Dostop: S Korošice čez Petkovo njivo in navzdol do spodnje tretjine Šraj peska (50 min.).
Opis: Vstop 15 metrov desno od Spominske smeri Mihe Laha, pod dvema vzporednima počema. Čez plošče proti desni do okrogle niše. Naravnost navzgor čez ploščo, levo v poč in po njej do stojišča. Po lahkem svetu ter preko navpične stopnje v kamin, po njem do konca (mokro, krušljivo, 2 k, zagozda) in čez gladko ploščo prečnica v Lahovo smer. Po njej 1 raztežaj, nato desno čez položne plošče v smeri izrazite poči. Čez previs, po poči in nato levo na poševno ploščo(2 zagozdi). Levo navzgor do podloženega bloka,
čezenj in 15 metrov navzgor po previsni poči (zagozde) v ozek kamin, ki se na koncu prevesi (2 k). S stojišča nad kaminom levo čez previs in po izstopnem kaminu na rob stene.

Sestop: Desno po krušljivem grebenu navzdol na polico, ki se vleče preko vse stene. Po polici do žleba (Lahova smer). Po žlebu približno 20 metrov, nato po razbiti gredi navzdol do Akademske smeri. Še dva spusta po vrvi (približno 60 metrov) na melišče - Šraj pesek. Nato po melišču navzgor in čez Petkovo njivo na Korošico (2 uri).
Glej tudi plezalni vodniček Bojana Pollaka Kamniške ali Savinjske Alpe - Korošica

Julijske Alpe
Zadnja Trenta - severozahodna steka Srebrnjaka
Bratovska smer

Glej spodnjo fotografijo na drugi strani AR 7.

Prva plezala Janko Humar in Zoran Kocič, 14. avgusta 1977, dokončala pa Bogomir in Janko Humar 1. julija 1979.
Ocena V/IV, višina 450 metrov, čas 4 ure.
Smer poteka levo od severozahodnega stebra Srebrnjaka, odlikuje jo odlična skala.
Dostop: s planine Zapotok po poti, ki vodi na Velika vrata, nato čez drn in pašnike na melišče v vznožju izrazite grape v zahodnem delu stene Srebrnjaka.
Opis: Vstop v izrazito zajedo 50 metrov levo od vstopa v Direktno smer (Dimitrov-Krušic). Navzgor do pasu previsov. Čeznje (V-), desno v lopico in desno ven. Po počeh in zajedah do plati. 5 metrov po polički levo in čez plat v votlino (V-, za lusko je ostal zatič). Levo v grapo in po njej v veliko zajedo in pod streho levo navzgor pod naslednjo veliko streho. Čez plat (k, V) v lažji svet in iskaje prehodov na vrh.
Sestop po grebenu proti zahodu in z zahodnega grebenskega vrha navzdol 4 do 5 raztežajev po sistemu nagnjenih polic, ki vodijo levo poševno navzdol, ter čez kratko stopnjo do Malih vrat (II-III, 45 minut). Dalje na sever po policah, rušju in drnu še približno 200 metrov navzdol v prodnat zatrep na zahodni strani Srebrnjaka. Po kozji stezi do planine Zapotok (uro in četrt) in v Zapoden (uro).

Dolina Koritnice
Jerebica - severovzhodna stena
Matijev steber

Glej spodnjo fotografijo na predzadnji strani (A) in skico na 22. strani.

Prva plezala Peter in Pavel Podgornik 7. oktobra 1979.
Ocena V, A2/IV+, višina stene 500 metrov, čas plezanja prvih plezalcev 12 ur.
Potrebna oprema: 10 različnih klinov, 3 široke zagozde ali pa zatiči in 12 vponk.
Dostop: S Predela po graničarski poti prek Nemške glave do zadnjih mejnikov (Do sem je mogoče priti iz Loga v Koritnici po slabi, težko prehodni lovski poti.). Levo navzdol čez trave v grapo in po policah okrog vznožja severovzhodnega raza v krnico pod mogočno zajedo in navzgor pod steno (3 ure).
Opis: Vstop z zelene glave levo od grape, ki vodi pod Alijevo zajedo. Najprej plezaš po položnem kaminu, ki se kmalu konča pod črnimi previsi. Od tod prečnica levo pod previsi (20 m) do lepo vidnega pomola in naprej čez strmejši odstavek navzgor rahlo proti levi na rušnato glavo. Po njej do začetka stene, ki se pne vse do vrha. Vstopiš desno od vpadnice kamina in po razčlembah rahlo proti levi v kamin. Po njem navzgor do malo večje kotanje čez strmejši odstavek in spet po kaminu do velike police pod gladkimi ploščami, ki so lepo vidne iz doline. Po veliki polici raztežaj desno do začetka poči, ki vodi proti desni (60 m, kk). Ko se poč konča, gre smer čez gladko ploščo s skromno razpoko levo od navpičnega zaprtega kamina (5 m, A2, kk), na poličko in po njej težavno proti desni v kot. Iz kota rahlo proti levi na pomolček ter navzgor do druge večje police, ki vodi pod izstopni kamin. Ta nas pripelje na greben. Od tod v lepi razgibani plezariji na vrh Jerebice.
Sestop: Po markirani poti v Možnico (3 ure).


Jerebica - severovzhodna stena
Huljeva smer

Glej spodnjo fotografijo na predzadnji strani (B).

Prvi plezal Alojz Fon - Huljo s soplezalcem (?) 1973 (?). Prva ponovila Peter in Pavel Podgornik 7. junija 1980. Opis prvih ponavljavcev.
Ocena VI/V, višina 350 metrov, čas prvih ponavljavcev 7 ur in pol.
Dostop kot pri prejšnji smeri.
Opis: Smer poteka po počeh levo od velike zajede (Spominska smer Alija Simoniča). Vstopiš lahko po poči s snega, originalen vstop pa je po polici iz Alijeve smeri. S police plezaš po zajedi in prideš v kamin pod previsom. Previs obideš na desni in prideš na stebriček pod drugi previs. Obideš ga na desni (k) prek izpostavljene plošče in čez previs na majhno poličko. Od tod slediš levi zajedi (k), ki se razširi v kaminček. Po njem na balkonček. Naprej slediš poči pod previs, ki ga obideš na desni strani in plezaš navzgor v kotel pod strehami. Tu zavije smer v desno (možna je tudi direktna izstopna varianta), na raz, od koder gre naprej po izstopni polici v nekak kotel. Tu je stik z Alijevo smerjo, po kateri greš na greben in na vrh.
Sestop: isti kot pri prejšnji smeri.


Jerebica - severovzhodna stena
Spominska smer Alija Simoniča (Alijeva smer)

Glej spodnjo fotografijo na predzadnji strani (2) in skico na 22. strani, glej tudi Planinski vestnik 1975, št. 8, str. 512.

Prva plezala Zoran Bešlin in Janez Gradišar julija po predhodnem poskusu. Prva ponovitev (?) Peter in Pavel Podgornik.
Ocena VI, A2, višina 400 metrov, čas prvih plezalcev 10 ur.
Dostop isti.
Opis: Smer ne potrebuje dosti opisa, saj sledi velikanski zajedi, ki razi steno od vrha do tal. Sodi med najnevarnejše v Julijcih. V vpadnici zajede sprva lahko (III), nato skozi strmejši kamin na polico (možnost bivaka). Dalje smer sledi zajedi, ki je večinoma mokra in algasta. Potrebne so zagozde. Više gori obideš previs v zajedi na desni in se spet povrneš v zajedo. Po njej do konca. Po lažjem svetu (IV) štiri raztežaje proti desni do roba stene. Dalje po grebenu na vrh.
Sestop kot pri smeri po Matijevem stebru.
Opomba: Za plezanje smeri je najprimernejši čas jesen (zaradi algaste, mokre zajede). Potrebne so zagozde (ali bongi) ter razni specialni klini.

Dolina Trente
Vršac - severozahodna stena
Smer mladosti (spominska smer Janezu Lovšetu)

Glej zgornjo fotografijo na predzadnji strani (smer št. 3), skico na 23. strani in tudi Planinski vestnik 1976, št. 2, str. 95.

Prva plezala Peter in Pavel Podgornik od 28. do 30. junija 1980.
Ocena VI, A2/V, A0, višina smeri 400 metrov, čas plezanja 35 ur.
Potrebna oprema za ponavljavce: dvojna vrv, vsaj 40 različnih klinov (8 specialčkov, 8 jeseničanov, 3 širši bongi, 5 profilnih klinov itd.), možna je tudi uporaba zatičev vseh velikosti in en kaveljček (hudičev krempelj). Dostop: Smer se prične na gruščnati gredini ob vznožju gladke vršne stene. Do sem je mogoče priti po Ceklinovi ali Direktni smeri (Glej Plezalne vzpone po Julijskih Alpah, smeri št. 672, 673). Udobnejši, čeprav zapleten pa je pristop s Prehodavcev. Poti, ki pelje od tod na Dolič prek polic Kanjavčeve severozahodne stene, sledimo do škrbine izza Vršaca in nato še pet minut navzdol do mesta, kjer pot ostro zavije desno proti osrčju Kanjavčeve stene. Tu krenemo levo navzgor na bližnjo travnato glavico, od koder se spušča v severozahodno steno Vršaca globoka grapa. Po njej navzdol 50 m, nad navpičnim odlomom pa po ozki polički levo (orogr.) na razčlenjen greben. Po tem grebenu, ki se vzpenja vzporedno z levim (severnim) robom gladke vršne stene Vršaca, poteka Ceklinova smer. Sestop po grebenu ali po levi grapi (II, III), končno pa po vrvi čez navpičen prag in levo na široko gruščnato gredino (dobri 2 uri).
Opis: Vstop s travnatih gredinic čez plati proti rumenim odlomom, levo čez krušljive previse v zajedo, po kateri plezaš do črnega napušča, ki ga obideš na desni in prideš spet v zajedo ter čez previs v lažji svet. Spet po zajedi do krušljivega previsa (k), preko njega na majhno poličko ter desno preko plati v lažji svet. Nadaljuješ po zajedi mimo velikega napušča na desni do napuščev (k), katerim se umakneš na desno. Navzgor na poličko, po kateri prečiš gladko steno v desno (35 m). Tu 10 metrov navzgor (k) za lusko in spet po polici 10 m do razčlemb, katere vodijo v desni kot velikega napušča (1. bivak prvih plezalcev, možic). Po razčlembah strmo navzgor (kk), prek previsov in majhnih napuščev. Pod večjim napuščem (k) prečiš v desno okrog roba prek plati (kaveljček !), 2 m navzdol do razpoke (k) in naprej po zajedi prek previsov (k) pod napušč. Tu prečnica v levo 3 m in poševno navzgor po zelo krušljivem previsnem svetu, na balkon, tu naprej prek previsov v zajedo ob strani velikega napušča. Po zajedi pod napušč (2. bivak), tu naprej in skozi spolzek kamin. Ko se zoži, greš na desno in navzgor prek plati na polico (od tod je možen direkten izstop po zajedi). Po polici levo 30 m pod razčlembe. Nadaljuješ prek previsne poči in zajede do police. V kotu prečiš v levo 5 m in spet navzgor preko previsa, naprej preko navpičnih in previsnih odstavkov na polico. Od tod 10 m levo do razširitve ter navzgor skozi kaminček na višjo polico in po razčlembi (kk) na rob stene.
Sestop; proti zahodu prek travnatega, s pragovi prekinjenega pobočja na pot, ki pelje na Prehodavce (pol ure).


Za G-L priredil: Genadij Štupar

Kategorije:
Novosti PrV SLO Vse objave
Značke:
AR novosti PrV

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 40374

Novosti

Objave naših sodelavcev in poobjave (nam dosegljivih) člankov/objav  

Planinska zveza Slovenije (PZS 
Delo, časopis s prilogami
• Slovenske novice