Išči

Novosti

Poobjave gradiv z aktualnimi vsebinami, objave naših sodelavcev  ...

Zasnežena narava, 29. 1. 2018, Avtor: Boris Štupar

Objavljalci

Authors

Arhiv

Obalno planinsko društvo

...Koper - občni zbor: »Razmišljajmo pozitivno, delajmo za prijatelje, pri tem pa naj nas spremljata veselje in dobra volja…« (predsednik OPD)

Člani Obalnega planinskega društva Koper (zbralo se jih je več kot sto in lepo število gostov) so pred kratkim (v petek, 18. marca) zborovali ter pregledali dosežene uspehe v lanskem letu in si začrtali delovne naloge za leto 2011.

Občni zbor so začeli s krajšim kulturnim programom, ki ga je oblikovala Pevska skupina OPD, ustanovljena pred dvema letoma.
Predsednik je občnemu zboru takole predstavil glavnino preteklega dela:
»Leto 2010 je bilo za naše društvo nekako umirjeno, aktivnosti so tekle po programih, nismo dosegli kakšnega posebno odmevnega uspeha, nismo pa imeli tudi nobenih posebnih težav, kot na primer leto prej. Društvena dejavnost vseh odsekov je bila pestra in bogata.

Število članov je nekoliko upadlo, konec leta nas je bilo 756, 74 manj kot leto prej. Imeli pa smo precej težav zaradi nestabilnega vremena z obilico dežja, nekatere akcije so odpadle, druge so bile slabše obiskane. Uspešno je zaživel gospodarski odsek, ki smo ga tudi dobro tehnično opremili. Njegovi člani so opravili 1300 ur pri obnovi pohodniških poti iz projekta »Poti MO Koper«, vzdrževanju planinskih poti v domeni našega društva, ureditvi Krkinih poti in izdelavi ter vzdrževanju društvene opreme. Uredili smo potrebno dokumentacijo za izvedbo lažje variante na Črnem kalu od gradu na drugo stran proge, popravili razmajano jeklenico na varianti preko stene, izvedli preusmeritev SSP pod hišami zaselka Stari grad med Škofijami in Božiči in odseka Osp – Socerb preko Prebenega, tako da ni potrebno od Kastelca do Socerba pešačiti po asfaltu. Prav tako smo realizirali povezavo SPP z Vertikalo SPD Trst na območju Socerba, kar je bila dolgoletna želja planincev z obeh strani meje. Za vse posege smo pridobili soglasja lastnikov in lokalnih skupnosti, uredili potrebno dokumentacijo in novosti tudi objavili na novi karti Slovenska Istra. Imenovali smo načelnika in obnovili delo alpinističnega odseka.

Aktivno smo delovali v Komisiji za turno kolesarstvo in Komisiji za članstvo pri PZS, naš član Marko Vidmar je bil imenovan za predsednika MDO Primorsko-Notranjske, gojili smo prijateljske odnose z drugimi društvi in organizacijami in izvedli skupne akcije. Z delom na projektu Poti MOK in vzdrževanjem Poti zdravja-Parencane smo zbrali pomembna finančna sredstva, ki smo jih namenili izobraževanju društvenih kadrov, posodabljanju tehnološke osnove, nabavi opreme za delovanje odsekov in promocijskim aktivnostim. Našo dejavnost smo intenzivno promovirali v elektronskih in tiskanih medijih.«

Delo posameznih odsekov so podrobneje predstavili načelniki. Iz poročil je razvidno, da so veliko in pridno delovali. Pregledali so tudi dokaj ugodno finančno stanje društva. Nato so izvolili predsednika in ostale organe društva: na čelu društva ostaja Aldo Zubin, ki društvo vodi izjemno uspešno že štiri leta, pa tudi sicer je le nekaj sprememb v sestavi organov.

Nato je novi, stari predsednik predstavil program dela za leto 2011. Poleg načrtovanih aktivnosti navedenih v zgibanki, bodo tudi v letošnjem letu posebno pozornost posvečali mladini in izobraževanju vodniškega kadra na vseh nivojih. Še naprej bodo intenzivno vzdrževali poti, ki se izredno hitro zaraščajo in izvedli nekaj izboljšav na Tumovi koči ter popravili igrala pred njo. Začeli bodo pripravljati potrebno dokumentacijo za izgradnjo čistilne naprave na Slavniku, kar bo omogočilo obsežnejše posodobitve na koči. Zaključil je z besedami: Hvala vam za dobro voljo, ki jo prinašate v naše skupno delo, hvala vam za vsak dragocen prispevek v mozaik društvene dejavnosti. Bistveno je, da se v društvu imamo lepo, da svoj čas in energijo podarjamo drugim. Bodimo ponosni na svoje društvo z dolgo in bogato zgodovino, spoštujmo svoje delo in delo drugih, veselimo se uspehov in samokritično priznajmo spodrsljaje!

Sledila je podelitev društvenih in PZS priznanj ter veselo druženje s pesmijo in plesom. Društveni priznanji sta prejela pevovodkinja Mirjam Bonin za oblikovanje in utrditev pevske skupine OPD Koper in Kostja Jerovšek za večletno in marljivo delo v mladinskem odseku. Bronasta znaka PZS sta prejela Gostinčar Žiga in Pištan Jasmina, srebrni znak PZS Rajko Čerin, zlata znaka pa Vladka Stranščak in Adrijana Vitez. Prejemniki vodniških priznanj za dolgoletno vodenje planinskih izletov so: Tanja Brstilo, Rajko Čerin, Justin Dragovan, Tatjana Leban, Nataša Marčeta, Barbara Raičić, Vladka Stranščak, Lojze Zadel in Aldo Zubin.

Maruška Lenarčič
Fotografije Valter Valenčič

Kategorije:
Novosti SLO Vse objave

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 41170

Novosti