Išči

Novosti

Poobjave gradiv z aktualnimi vsebinami, objave naših sodelavcev  ...

Zasnežena narava, 29. 1. 2018, Avtor: Boris Štupar

Objavljalci

Authors

Arhiv

Vrnili 1.500 hektarjev

Gorenjski glas, 29.07.05 – Cveto Zaplotnik: Agrarna skupnost je v denacionalizacijskem postopku dobila nazaj večino zemljišč na območju Vršiča, v Karavankah in v okolici Kranjske Gore

KMETIJSTVO

Vrnili 1.500 hektarjev

Agrarna skupnost Kranjska Gora - Log je v denacionalizacijskem postopku dobila nazaj večino od 1.500 hektarjev zemljišč na območju Vršiča, v Karavankah in v okolici Kranjske Gore.


Kranjska Gora - Agrarna skupnost Kranjska Gora -Log je doživela podobno usodo kot vse ostale v Sloveniji. Povojna oblast ji je z odločbo na treh straneh in v vsega dveh dneh podržavila celotno premoženje, ki je potem postalo "splošno ljudsko premoženje". Ko je nova oblast v začetku devetdesetih let sprejela zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic, so še živeči člani nekdanje agrarne skupnosti in njihovi dediči "stopili skupaj", ustanovili novo agrarno skupnost in vložili zahtevek za vračilo premoženja. Kot je povedal Božidar Tarman, ki je na predsedniškem mestu agrarne skupnosti nasledil Jožeta Ferjančiča in Vida Černeta, je država pri denacionalizaciji očitno dala prednost laž-jim in (po površini) manjšim zahtevkom, šele potem so prišli na vrsto težji in večji, med njimi tudi zahtevek njihove agrarne skupnosti. Upravna enota jim je s tremi delnimi odločbami vrnila skoraj vse premoženje, pri tem pa se je na odločbo o vračilu okoli devetsto hektarjev zemljišč na Vršiču oz. v Triglavskem narodnem parku v imenu sklada kmetijskih zemljišč in gozdov pritožilo državno pravobranilstvo. Sklad je ob koncu letošnjega aprila pritožbo umaknil, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot drugostopenjski organ je pritožbeni postopek ustavilo, s tem pa je tudi odločba postala pravnomočna. "V naravi smo dobili nazaj približno 95 odstotkov zemljišč, za zemljišča, ki so že pozidana ali jih iz drugih razlogov ni mogoče vrniti v naravi, pa bomo zahtevali odškodnino," je napovedal Božidar Tarman in dodal, da ostaja odprto tudi vprašanje odškodnine za vodno elektrarno, ki naj bi jo nekdanja agrarna skupnost leta 1919 s pomočjo posojilnice zgradila na svojem zemljišču v Jasni.


Na Malem Tamarju obnavljajo senik

Medtem ko je bila nekdaj formalna lastnica premoženja agrarna skupnost, solastninske deleže pa so določala notranja pravila, bodo zdaj deleži poimensko vpisani v zemljiško knjigo, kar bo po besedah predsednika Božidarja Tarmana oteževalo gospodarjenje. Od 96 nekdanjih članov agrarne skupnosti je še približno deset živih, za vse ostale vrnjene deleže bo treba speljati dedni postopek, ki bo bržkone trajal več let. Približno dvajset članov oz. njihovih dedičev se še ukvarja s kmetijstvom, okoli šestdeset jih živi v občini Kranjska Gora, ostali zunaj občine ali celo države. Vsi deleži niso enaki, na podlagi pogodbe, s katero je agrarna skupnost leta 1936 planino Drevesnica na južni strani Vršiča prodala bovškim kmetom, so ugotovili, da so bili razdeljeni v šest vrednostnih razredov.

Od 1.500 hektarjev zemljišč je okrog devetsto hektarjev na Vršiču, ostala so v Karavankah in na območju od Kranjske Gore do hotela Erika. Na Vršiču je od 200 do 300 hektarjev gozda in okrog 80 hektarjev pašnika, vse ostalo je neplodni svet. Na vršiških planinah, na Starem in Malem Tamarju pasejo okrog petdeset goved in 250 ovc, obnavljajo pa tudi hleva. Za pašo so lani prvič od države prejeli subvencije, družba za ceste jih je že pozvala k ureditvi lastniških razmerij za pas ob vršiški cesti, Angleži so za snemanje filma Heidi izbrali prav njihove planine, dobro pa sodelujejo tudi z družbo Sednjek, ki na njihovem zemljišču izvaja program Kekčeve dežele. In kaj bodo glavne naloge agrarne skupnosti v prihodnosti? "Priprava gospodarskega načrta, vložitev odškodninskih zahtevkov in sprejetje statuta, s katerim bi določili tudi prednostno pravico članov do nakupa deležev," je dejal Božidar Tarman in izrazil željo, da bi v agrarni skupnosti tudi v prihodnje prevladoval kmetijski interes.

Cveto Zaplotnik

Kategorije:
Novosti SLO Vse objave

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 40577

Novosti