Išči

Novosti

Poobjave gradiv z aktualnimi vsebinami, objave naših sodelavcev  ...

Zasnežena narava, 29. 1. 2018, Avtor: Boris Štupar

Objavljalci

Authors

Arhiv

Zgodovina slovenskega planinstva

Dr. Tone StrojinSlovenska planinska organizacija 1893-1948-2003
Urednik: France Malešič Založba: Didakta d.o.o. Radovljica
 

Zgodovina slovenskega planinstva
Slovenska planinska organizacija
    SPD - PZS
1893-1948-2003

Avtor: Dr. Tone Strojin
Jezikovni pregled: Vida Ana Kozak
Oblikovanje: Matjaž Kavar
Urednik: France Malešič
Založba: Didakta d.o.o. Radovljica
Za založbo: Rudi Zaman
Tiskarna: Schwarz Naklada: 1000 izvodov 1. izdaja
Fotografija na naslovnici: Triglav z Velim poljem (Baltazar Hacquet: Oryctographia Carniolica, 1778, III. zvezek, Leipzig 1784; risba: Franc Ksaver Baraga, bakrorez: C. Conti). Slovenski šolski muzej.
796.52(497.4)(091) 061.2:796.52(497.4Ljubljana)(091)
ISBN 9~8-961-261-092-0
COBISS.SI-ID: 244500992

Opomba uredništva: Rokopis je zaključen leta 2004, po tem letu so dodani le posamezni dogodki in dopolnitve.

Trda vezava, 22 mm x 165 mm, 496 strani (1,25 kg), cena 49,90 EUR ...


Zgodovina slovenskega planinstva je obsežen in zaokrožen prikaz zgodovine našega obiskovanja domačih in tujih gora in razvoja 115-letne planinske organizacije. Osebe in dogodki so lepo in zaokroženo predstavljeni, pomembnih podatkov je neverjetno veliko, zato se lahko zelo veselimo vsega, kar nam knjiga prinaša.

Avtor, ugledni slovenski planinski publicist, dr. Tone Strojin je vse to zbiral in opisoval s srcem in tega se z velikim veseljem navzamemo tudi bralci. Na primer pripovedi o Planinskem vestniku pa tudi o Slovenskem planinskem muzeju, za katerega si je neutrudno prizadeval dolga leta. Po knjigi bodo zelo radi segali najrazličnejši bralci od poznavalcev in strokovnjakov pa vse do najbolj običajnih ljubiteljev naših gora.
Avtor tako ob svoji sedemdesetletnici slovenskim planincem in vsej slovenski javnosti poklanja dragocen pogled v zgodovino, ki nam zgovorno kaže, kakšen naj bo nadaljnji razvoj planinske organizacije.


KAZALO VSEBINE

I. del
* NAŠE GORE IN LJUDJE V ZNANOSTI IN UMETNOSTI
* ZNANSTVENIKI V NAŠIH GORAH
* SLOVENSKE GORE V BESEDI
* SLOVENSKE GORE V UPODABLJAJOČI UMETNOSTI
* SLOVENSKE GORE V GLASBI

II. del
* OSVAJANJE TRIGLAVA

III. del
* IZ PREDZGODOVINE SPD
* TUJCI IN TUJE PLANINSKE ORGANIZACIJE V NAŠIH GORAH
* DR. JULIUS KUGY, SODOBNIKI IN ZAPIS
* O GORNIŠKI ZGODOVINI TRENTE
* NASTOP IN POMEN DELA DR. HENRIKA TUME
* PREDHODNIKI IN POBUDNIKI
* SLOVENSKEGA PLANINSKEGA DRUŠTVA (SPD)

IV. del
* OČRT ZGODOVINE SPD 1893 DO 1940
* USTANOVITEV SLOVENSKEGA PLANINSKEGA DRUŠTVA (SPD)
* UTEMELJITELJI DELOVANJA SPD
* JAKOB ALJAŽ (1845-1927) IN SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO
* ALOJZIJ KNAFELC (1859-1937) - OČE SLOVENSKE MARKACIJE
* KRONOLOŠKI PREGLED DELA
* OSREDNJEGA DRUŠTVA SPD V LJUBLJANI (1893-1940)
* USTANOVNI PODRUŽNICI OSREDNJEGA DRUŠTVA SPD
* PREDVOJNE ZAMEJSKE PODRUŽNICE SPD
* PREGLED PODRUŽNIC
* SLOVENSKEGA PLANINSKEGA DRUŠTVA (SPD) DO LETA 1939
* PREGLED KOČ SLOVENSKEGA PLANINSKEGA DRUŠTA LETA 1940

V. del
* ZAČETKI IN RAZVOJ ALPINIZMA PRED PRVO SVETOVNO VOJNO IN DO LETA 1940

VI. del
* SPD MED DRUGO SVETOVNO VOJNO

VII. del
* OBDOBJE MNOŽIČNEGA PLANINSTVA
* GORNIŠTVO IN PLANINSKA ORGANIZACIJA PO OSVOBODITVI
* PLANINSKA ORGANIZACIJA PO LETU 1945
* USTANOVNA SKUPŠČINA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE (PZS)
* PLANINSKA ORGANIZACIJA V OBDOBJU OD USTANOVNE SKUPŠČINE 6. JUNIJA 1948 DO 1950
* PLANINSKA ORGANIZACIJA V OBDOBJU OD LETA 1950 DO 1952
* PLANINSKA ORGANIZACIJA V OBDOBJU OD LETA 1952 DO 1954
* RAZVOJ POVOJNEGA ALPINIZMA V SLOVENIJI
* PLANINSKA ORGANIZACIJA V OBDOBJU OD 1954 DO 1961
* PLANINSKA ORGANIZACIJA V LETIH OD 1961 DO 1976
* PLANINSKA ORGANIZACIJA V LETIH OD 1977 DO 1990

VIII. del
* OBDOBJE LIBERALNE USMERJENOSTI V PLANINSKI ORGANIZACIJI
* PLANINSKA ORGANIZACIJA V SAMOSTOJNI SLOVENIJI
* V OBDOBJU OD 1990 DO MAJA 2001
* PLANINSKA ORGANIZACIJA OD MAJA 2001 DO 2003

IX. del
* DRUGE DEJAVNOSTI PRI PZS
* VODNIŠTVO S POPOTNIŠTVOM IN TREKINGI
* GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA
* PLANINSKI VESTNIK IN NJEGOVI UREDNIKI
* SKLADI
* CENTRALNA PLANINSKA KNJIŽNICA PRI PZS
* OSREDNJI PLANINSKI MUZEJ
* KULTURNA DEJAVNOST V OKVIRU PZS
* VARSTVO NARAVE IN GORSKA STRAŽA

X. del:
* ORGANIZACIJSKE POVEZAVE
* SPD - PZS PO SVETU IN DOMA
* DELEŽ SPD - PZS PRI USTANAVLJANU IN DELU PREDVOJNE IN POVOJNE
   JUGOSLOVANSKE PLANINSKE ORGANIZACIJE
* POVOJNA SLOVENSKA PLANINSKA DRUŠTVA
* V ZDOMSTVU IN ZAMEJSTVU
* OŽIVITEV PREDVOJNE SKALE V SAMOSTOJNI SLOVENIJI

XI. del:
* SLOVENSKA PLANINSKA DRUŠTVA
* KOČE IN TRANSVERZALE
* PLANINSKA DRUŠTVA V LETU 2003
* SEZNAM PLANINSKIH KOČ LETA 2003
* SEZNAM PLANINSKIH TRANSVERZAL LETA 2003

XII. del:
* NEKATERI POKOJNI ZASLUŽNI SLOVENSKI GORNIKI

  ZAKLJUČNE MISLI
  UPORABLJENO SLOVENSKO IN DRUGO GORNIŠKO SLOVSTVO

  Kratice
  Osebno kazalo
  Kazalo vsebine

 

DidaktaZgodovina slovenskega planinstva
               predstavitev in (spsletni) nakup
 


 

Kategorije:
Novosti BIB SLO Vse objave
Značke:
BIB novosti

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 40394

Novosti

Objave naših sodelavcev in poobjave (nam dosegljivih) člankov/objav  

Planinska zveza Slovenije (PZS 
Delo, časopis s prilogami
• Slovenske novice